در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته علوم اقتصادی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

– ریاضی

– آمار

– اقتصاد ایران

– اقتصاد اسلامی

  دروس کارشناسی ارشد:

– اقتصاد خرد

– اقتصاد کلان

– اقتصاد سنجی