در آزمون نیمه متمرکز سراسری سال 1391 ضرایب دروس رشته  تاریخ بعد از اسلام، تاریخ انقلاب اسلامی، تاریخ محلی، تاریخ علم دوره اسلامی به شرح زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

زبان انگلیسی با ضریب 2

استعداد تحصیلی با ضریب 1

مجموعه دروس کارشناسی و کارشناسی ارشد با ضریب 4  شامل دروس زیر

  دروس کارشناسی :

–         از آغاز ورود اسلام تا پایان صفویه

  دروس کارشناسی ارشد :

–         از قاجار تا انقلاب اسلامی

–         مباحث نظری و  روش تحقیق و منبع شناسی تاریخ ایران