ظرفیت سال 92 آزمون دکتری  آب و هواشناسی (اقلیم شناسی) :

کانال تلگرام دکتری

برای بزرگنمایی بر روی عکس کلیک کنید.

2105-آب و هوا شناسی