رشته الهیات ( تصوف و عرفان ) از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش های زیر است:

کانال تلگرام دکتری

–         تصوف و عرفان اسلامی

–         عرفان اسلامی و اندیشه امام خمینی

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم را در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری الهیات ( تصوف و عرفان )  گردآوری نماییم.