رشته الهیات ( فقه و حقوق ) از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش های زیر است:

کانال تلگرام دکتری

–         فقه و مبانی حقوق اسلامی

–         فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم را در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری الهیات ( فقه و حقوق )  گردآوری نماییم.