رشته سنجش و اندازه گیری از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش نیست .

کانال تلگرام دکتری

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم را در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری سنجش و اندازه گیری  گردآوری نماییم.