مجموعه مشاوره و راهنمایی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای گرایش های زیر می باشد:

کانال تلگرام دکتری

–         مشاوره

–         مشاوره خانواده

–         مشاوره شغلی

–         خانواده درمانی

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و موجود در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری مجموعه مشاوره و راهنمایی و گرایش های آن را گردآوری نماییم.