مجموعه علوم اقتصادی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش های زیر است:

کانال تلگرام دکتری

–         اقتصاد نظری

–         اقتصاد سلامت

–         اقتصاد سنجی

–         اقتصاد پولی

–         اقتصاد اسلامی

–         اقتصاد بخش عمومی

–         توسعه اقتصادی

–         اقتصاد بین الملل

–         اقتصاد مالی

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و موجود در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری مجموعه علوم اقتصادی  را گردآوری نماییم.