فقه و حقوق خصوصی از جمله رشته های کنکور دکتری سراسری است که دارای زیر گرایش نیست:

کانال تلگرام دکتری

تلاش کرده ایم در صفحات زیر اطلاعات لازم و موجود در خصوص آزمون دکتری نیمه متمرکز سراسری فقه وحقوق خصوصی را گردآوری نماییم.