مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه کارآفرینی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

-روش تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد، عباس بازرگان و الهه حجازی، موسسه نشر آگه

-روش شناسی پژوهش کمی در مدیریت: رویکردی جامع، حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر، انتشارات صفار

-روش شناسی پژوهش کیفی در مدیریت: رویکردی جامع، حسن دانایی فرد، سیدمهدی الوانی و عادل آذر، انتشارات صفار

-شناخت روش علمی در علوم رفتاری، حیدرعلی هومن، انتشارات سمت

-روش تحقیق در مدیریت، غلامرضا خاکی، انتشارات بازتاب

-روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، علی دلاور، انتشارات دانشگاه پیام نور یا ویرایش

-آمار و کاربرد آن در مدیریت 2جلد ، عادل آذر، منصور مؤمنی، انتشارات سمت

-تئوری احتمالات و آمار کاربردی (تحلیل آماری )، اکبر عالم تبریز، بابک حاجی محمدرضاتبریزی، انتشارات صفار

-تحلیل آماری پیشرفته، همراه با سوالات کنکور دکتری دانشگاهها، جمشید صالحی صدقیانی، نشر هوای تازه

-آمار و کاربرد آن در مدیریت، جمشید صالحی صدقیانی، ایرج ابراهیمی، نشر هستان

آمار و روش تحقیق

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

-مديريت عمومي، دکتر الواني

-مباني سازمان و مديريت، دکتر رضائيان

-مدیریت رفتار سازمانی، دکتر رضائیان

-مبانی فلسفی و تئوری های رهبری و رفتار سازمانی، دکتر افجه ای

-مدیریت منابع انسانی، دکتر سعادت

-رفتار سازمانی، تأليف رابینز، ترجمة اعرابی، پارسائیان

-تئوری سازمان، تأليف رابینز، ترجمة الوانی، دانایی فرد

-تئوری سازمان، تأليف دفت، ترجمة پارسائیان، اعرابی

-تجزیه و تحلیل و طراحی سیستم ها، دکتر رضائیان

مبانی مدیریت

-مبانی کارآفرینی، احمدپور داریانی و مقیمی، نشر فراندیش

-کارآفرینی: تعاریف، نظریات، الگوها، احمدپور داریانی، نشر جاجرمی

-کارآفرینی پیشرفته، احمدپور داریانی و ملکی، انتشارات راه دان

-کارآفرینی، رابرت هیسریچ، مایکل پیترز ، ترجمه فیاض بخش، انتشارات دانشگاه شریف

-نگرشی معاصر بر کارآفرینی (جلد 1 و2)، هاچسل ریچارد دام، دانلد اف کوراتکو ،ترجمه عامل محرابی، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد

-کارآفرینی، احمدپورداریانی و عزیزی، نشر محراب قلم

-خلاصه 11 کتاب نظریه های کارآفرینی، گروه مؤلفان، دانلود از سایت modir.ir

نظریه های کارآفرینی

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

 

اینستاگرام آزمون دکتری