مجموعه دکتری الهیات و معارف اسلامی دارای 7 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

 

– علوم قرآني
– الهيات
– مباني نظري اسلام
– اخلاق اسلامي
– تاريخ فرهنگ و تمدن اسلامي
– انقلاب اسلامي ايران
– آشنايي با منابع اسلامي