مجموعه دکتری علوم ارتباطات دارای 6 گرایش زیر است :

کانال تلگرام دکتری

–         مذاهب کلامی

–         کلام

–         شیعه شناسی

–         فلسفه و حکمت اسلامی

–         فلسفه و کلام اسلامی

–        دین پژوهی