طلاعيه‌ دوم سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره اعلام‌ رشته ‌محل هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون‌ ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌1391

کانال تلگرام دکتری

1391/03/11

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به ‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلباني كه بر اساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ 1391 مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، مي‌رساند كه با توجه به مكاتبات دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالي و همچنين مصوبات جديد شوراي گسترش آموزش عالي كه پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون مذكور به اين سازمان واصل شده، رشته محل‌هاي جديد و يا اصلاحات رشته‌هاي مندرج در دفترچه راهنماي شماره 2 به شرح مندرج در جداول ذيل مي‌باشد. لذا داوطلبان براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين براساس كدرشته محل‌هاي اين اطلاعيه چنانچه تاكنون اقدام به انتخاب رشته ننموده‌اند و يا انتخاب رشته نموده و نياز به ويرايش رشته‌هاي انتخابي خود دارند، مي‌توانند حداكثر تا پايان روز شنبه 13/3/1391 با مراجعه به سايت سازمان نسبت به انتخاب رشته و يا ويرايش رشته‌هاي خود اقدام نمايند.
تذكرات مهم:
1- با توجه به اينكه هر فرد منحصراً يكبار مي‌تواند فرم انتخاب رشته خود را ويرايش و اصلاح نمايد، لذا داوطلباني كه قبلاً اقدام به ويرايش فرم انتخاب رشته خود نموده‌اند در صورتي كه مجدداً وارد سيستم ويرايش گردند رشته‌هاي انتخابي ويرايش شده خود را مشاهده خواهند نمود و اگر اين دسته از داوطلبان مجدداً نسبت به ويرايش انتخاب رشته اقدام كنند، ويرايش مرحله اول آنها در رشته‌هاي انتخابي باطل و انتخاب رشته جديد جايگزين خواهد شد.
2- ضمناً به اطلاع داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي‌رساند كه كليه پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دكتري (Ph.D) سال 1391 (اعم از پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه، شبانه، پيام‌نور، غيرانتفاعي و بين‌الملل) در صورت انصراف، مجاز به شركت در آزمون مذكور در سال 1392 نخواهند بود.
الف) اصلاحات كلي دفترچه:
1- عنوان دانشگاه تربيت معلم آذربايجان به «دانشگاه شهيد مدني آذربايجان» تغيير يافته است.
2- عنوان مجتمع آموزش عالي بناب به «دانشگاه بناب» تغيير يافته است.
3- عنوان پژوهشكده صنايع رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري به «مؤسسه پژوهشي علوم و فناوري رنگ وابسته به وزارت علوم، تحقيقات و فناوري» تغيير يافته است.
ب) دريافت فايل كدرشته‌محل‌هاي جديد فرمت PDF

ج) دريافت فايل اصلاحات مربوط به ظرفيت‌ها و گرايش‌هاي دفترچه فرمت

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...