از سوی سازمان سنجش آموزش کشور برخی کد رشته محل های آزمون دکتری سراسری سال 1391 حذف شد و یا تغییر یافت.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست متن اطلاعیه سازمان سنجش و کد رشته محل های تغییر یافته و یا حذف شده به شرح زیر اعلام می گردد:

اطلاعيه‌ سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور درباره تمديد مهلت انتخاب رشته، امكان ويرايش رشته‌هاي انتخابي،‌ اعلام‌ رشته‌محل هاي جديد و اصلاحات دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي آزمون‌ ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ 1391

1391/03/07

سازمان‌ سنجش‌ آموزش‌ كشور بدين‌وسيله‌ به‌اطلاع‌ آن دسته از داوطلباني كه براساس كارنامه نتايج اوليه آزمون ورودي‌ دوره دکتری «Ph.D» (نیمه متمرکز) سال‌ 1391 مجاز به انتخاب رشته گرديده‌اند، مي‌رساند زمان انتخاب رشته براي داوطلبان ذيربط تا پايان روز سه‌شنبه 9/3/1391 تمديد گرديده و همچنين داوطلبان مي‌توانند بعد از ثبت نهايي اولويت‌هاي انتخابي خود، يك‌بار نسبت به ويرايش انتخابهاي خود اقدام نمايند. ضمناً نظر به‌ اينكه‌ بعضي از دانشگاهها و موسسات‌ آموزش‌ عالي ‌مندرج‌ در جداول‌ ذيل‌ پس از تدوين دفترچه راهنماي انتخاب رشته‌هاي تحصيلي (شماره 2) آزمون مذكور، براي‌ پذيرش‌ دانشجو اعلام‌ ظرفيت‌ نموده و يا اصلاحاتي در رشته‌هاي مورد پذيرش ارائه داده‌اند، متقاضيان مي‌توانند براساس ضوابط و شرايط مندرج در دفترچه راهنماي انتخاب رشته و همچنين براساس كدرشته محل‌هاي اين اطلاعيه نسبت به انتخاب كدرشته‌محل‌هاي مورد نظر اقدام نمايند و چنانچه قبلاً انتخاب رشته نموده اند ، مي توانند حداكثر تا پايان روز سه شنبه مورخ 9/3/91 نسبت به ويرايش انتخاب هاي خود اقدام نمايند . .
تذكر مهم : ضمناً به داوطلبان مجاز به انتخاب رشته مي رساند كه كليه پذيرفته‌شدگان نهايي آزمون دكتري ( Ph.D ) سال 1391 (اعم از پذيرفته‌شدگان دوره‌هاي روزانه، شبانه، پيام‌نور، غيرانتفاعي و بين‌الملل) درصورت انصراف، مجاز به شركت در آزمون مذكور در سال 1392 نخواهند بود .

اصلاحات و رشته‌هاي حذف شده از دفترچه :
1-2-بر اساس اعلام پژوهشكده تربيت بدني و علوم ورزشي، اين پژوهشكده در كدرشته محلهاي 9112 (گرايش آسيب شناسي ورزشي و حركات اصلاحي)، 9120 و 9121 (گرايش رشد و تكامل و يادگيري حركتي) و 9129 (گرايش بيومكانيك ورزشي) به ترتيب از كدرشته‌هاي امتحاني 2902، 2903 و 2904 (تربيت بدني و علوم ورزشي) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.
2-2- براساس اعلام دفتر گسترش و برنامه‌ريزي آموزش عالي در كدرشته‌محل 2865 از كدرشته امتحاني 2247 (علوم كامپيوتر) مربوط به پژوهشگاه دانشهاي بنيادي، پذيرش دانشجو صورت نخواهد گرفت.
3-2- محل تحصيل پذيرفته‌شدگان رشته تحصيلي حقوق دانشگاه تهران (كدرشته محل 1271) شهر تهران مي‌باشد.
4-2- عنوان رشته تحصيلي براي كدرشته محل 3548 (از رشته امتحاني مهندسي هوا – فضا) مهندسي هوا – فضا بدون گرايش مي‌باشد.
5-2- عنوان رشته تحصيلي براي كدرشته محل 3687 (از رشته امتحاني مهندسي كامپيوتر) مهندسي كامپيوتر بدون گرايش مي‌باشد.
6-2- پذيرش براي كدرشته محل 3804 (رشته تحصيلي مهندسي پليمر) از بين داوطلبان شركت كننده در رشته امتحاني رشته تحصيلي مهندسي پليمر (كدرشته امتحاني 2339) انجام خواهد شد.
7-2- پذيرش براي كدرشته محل 4116 (رشته تحصيلي مكانيزاسيون كشاورزي) از بين داوطلبان شركت كننده در رشته امتحاني مكانيزاسيون كشاورزي (كدرشته امتحاني 2405) انجام خواهد شد.
8-2- دانشگاه صنعتي اميركبير براي كدرشته‌محل‌هاي 3648 و 3662 (از رشته امتحاني مهندسي صنايع) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.
9-2- دانشگاه فردوسي مشهد براي كدرشته‌محل‌هاي 4278 و 4284 (از رشته امتحاني علوم دامي) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.
10-2- دانشگاه اروميه براي كدرشته‌محل 4467 (از رشته امتحاني شيلات) پذيرش دانشجو نخواهد داشت.

11-2- ظرفيت و عناوين برخي كدرشته‌‌محل‌ها به شرح ذيل تغيير يافته است:

توضیحات

ظرفیت پذیرش نیمسال

نام گرایش

نام دانشگاه

کدرشته محل

دوره

دوم

اول

 2108ـ تاريخ

7

تاریخ ایران بعد از اسلام

دانشگاه شیراز

1213

روزانه

واحد بین الملل پردیس دانشگاهی شیراز

4

تاریخ ایران بعد از اسلام

دانشگاه شیراز

1217

بين الملل

 2113ـ حقوق

عنوان رشته حقوق عمومی -محل تحصيل تهران

2

عمومی

دانشگاه تهران

1271

شبانه

 2138ـ مجموعه الهيات و معارف اسلامي

10

علوم قرآن و حدیث

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

1616

روزانه

 2209ـ مجموعه زمين‌شناسي

3

اقتصادی

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

2133

روزانه

 2212ـ شيمي

محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور

5

شیمی آلی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2214

روزانه

شيمي- شيمي آلي -محل تحصيل تهران-پژوهش محور

5

شیمی آلی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2215

روزانه

 2213ـ شيمي

محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور

5

شیمی تجزیه

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2270

روزانه

شيمي-شيمي تجزيه -محل تحصيل تهران-پژوهش محور

5

شیمی تجزیه

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2271

روزانه

2214 – شيمي

محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور

5

شیمی معدني

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2321

روزانه

 2215ـ شيمي

محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور

5

شیمی كاربردی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2350

روزانه

شیمی زمینه کاربردی-پژوهش محور-محل تحصيل تهران

5

شیمی كاربردی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2351

روزانه

 2220ـ مجموعه زيست شناسي- علوم گياهي

عنوان رشته به زیست شناسی – فیزیولوژی گیاهی

4

فیزیولوژی گیاهی

دانشگاه پیام نورمركزتحصیلات تكمیلی تهران

2390

پيام نور

 2233ـ مجموعه رياضي

ریاضی گرایش هندسه

4

ریاضی محض

دانشگاه پیام نورمركزتحصیلات تكمیلی تهران

2595

پيام نور

 2234ـ مجموعه رياضي

محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور

5

رياضي كاربردي

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2634

روزانه

 2237ـ نانو فيزيك

عنوان رشته فیزیک محاسباتی -پژوهش محور

6

نانوفیزیك محاسباتی

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

2679

روزانه

محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور

5

نانوفیزیك محاسباتی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2683

روزانه

رشته نانوفيزيک

1

نانوفیزیك محاسباتی

دانشگاه شهیدباهنركرمان

2744

روزانه

 2238ـ مجموعه فيزيك

گرايش اتمي مولكولي زمينه ليرز- پژوهش محور – محل تحصيل واحد اصفهان

5

فیزیك

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2768

روزانه

گرايش اتمي مولكولي زمينه اپتيك- پژوهش محور – محل تحصيل واحد اصفهان

5

فیزیك

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2769

روزانه

فیزیک بدون گرایش

4

فیزیك

دانشگاه پیام نورمركزتحصیلات تكمیلی تهران

2833

پيام نور

 2239ـ فوتونيك

محل تحصيل اصفهان- شاهين شهر – پژوهش محور

5

فوتونيك

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

2838

روزانه

 2241ـ مجموعه ژئوفيزيك

شیوه آموزشی پژوهشی

3

زلزله شناسی

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

2845

روزانه

 2248ـ علوم اعصاب شناختي

این رشته دارای ماهیت بین رشته‌ای بوده و کلیه فارغ التحصیلان رشته های علوم پایه، فنی و مهندسی و پزشکی می توانند در آزمون این کد رشته شرکت کنند -پژوهش محور

1

مغز و شناخت

پژوهشگاه دانشهای بنیادی

2870

روزانه

 2301ـ مجموعه مهندسي برق

شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران

5

الكترونیك

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3128

روزانه

 2308ـ مجموعه مهندسي عمران

شیوه آموزشی پژوهشی

5

مهندسی زلزله

پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی ومهندسی زلزله

3316

روزانه

 2320ـ مهندسي عمران- نقشه برداري

محل تحصيل تهران -شیوه پژوهش محور

3

سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3427

روزانه

 2322ـ مجموعه مهندسي مكانيك

عنوان رشته مهندسی مکانیک- طراحی کاربردی

4

طراحی كاربردی(دینامیك جامدات)

دانشگاه تربیت مدرس

3447

روزانه

رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش

3

طراحی كاربردی(دینامیك جامدات)

دانشگاه صنعتی امیركبیر

3458

روزانه

رشته مهندسي مكانيك بدون گرايش

3

طراحی كاربردی(دینامیك جامدات)

دانشگاه صنعتی امیركبیر

3474

شبانه

 

توضیحات

ظرفیت پذیرش نیمسال

نام گرایش

نام دانشگاه

کدرشته محل

دوره

دوم

اول

 2330ـ مهندسي دريا

شيوه پژوهش محور -محل تحصيل اصفهان

5

مهندسی دریا

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3545

روزانه

شيوه پژوهش محور – محل تحصيل تهران

2

مهندسی دریا

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3546

روزانه

 2331ـ مهندسي هوا- فضا

شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران

4

ائرودینامیك

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3552

روزانه

 2332ـ مهندسي هوا- فضا

شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران

4

جلوبرندگی (پیشرانش)

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3558

روزانه

 2333ـ مهندسي هوا- فضا

شیوه پژوهش محور-محل تحصيل اصفهان

3

سازه های هوایی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3562

روزانه

شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران

3

سازه های هوایی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3563

روزانه

 2334ـ مهندسي هوا- فضا

شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران -عنوان رشته مهندسي هوا-فضا گرایش مكانيك پروازوكنترل

5

مكانیك پروازوكنترل ماهواره

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3569

روزانه

 2339ـ مهندسي پليمر

6

صنایع پلیمر

دانشگاه تربیت مدرس

3804

روزانه

 2350ـ مجموعه مهندسي صنايع

عنوان رشته مدیریت سیستم و بهره وری-شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران

5

مجموعه مهندسی صنایع

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3652

روزانه

 2353ـ مهندسي نفت

عنوان رشته مهندسی نفت-مخازن هیدروکربوری-شیوه پژوهش محور

5

مهندسی مخازن هیدروكربوری

پژوهشگاه صنعت نفت

3668

روزانه

 2354ـ مهندسي كامپيوتر

رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش

4

مهندسی نرم افزار

دانشگاه صنعتی امیركبیر

3681

روزانه

رشته مهندسي كامپيوتر بدون گرايش

1

مهندسی نرم افزار

دانشگاه صنعتی امیركبیر

3692

شبانه

 2358ـ مهندسي كامپيوتر

4

فناوری اطلاعات (IT)

دانشگاه صنعتی امیركبیر

3722

روزانه

 2359ـ مهندسي موادومتالوژي

پژوهش محور – محل تحصيل اصفهان

5

مهندسی مواد و متالوژی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3746

روزانه

پژوهش محور- محل تحصيل تهران

3

مهندسی مواد و متالوژی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3747

روزانه

عنوان رشته خواص فيزيكي و مكانيكي مواد – شیوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران

5

مهندسی مواد و متالوژی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3748

روزانه

عنوان رشته شناسايي و انتخاب مواد-شيوه پژوهش محور-محل تحصيل اصفهان

5

مهندسی مواد و متالوژی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3749

روزانه

عنوان رشته شناسايي و انتخاب مواد-شيوه پژوهش محور-محل تحصيل تهران

3

مهندسی مواد و متالوژی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3750

روزانه

 2360ـ مهندسي شيمي

عنوان رشته طراحي فرايندها-پژوهش محور-محل تحصيل تهران

3

 مهندسی شیمی

دانشگاه صنعتی مالك اشتر

3792

روزانه

 2405ـ مكانيزاسيون كشاورزي

عنوان رشته مکانیزاسیون کشاورزی

5

انرژی دركشاورزی

دانشگاه شهیدچمران اهواز

4116

روزانه

 2416ـ اقتصادكشاورزي

گرایش مدیریت مزرعه

3

سیاست وتوسعه كشاورزی

دانشگاه شیراز

4195

شبانه

 2428ـ مجموعه علوم و مهندسي آب

 محل تحصیل واقع در دانشکده کشاورزی، اتوبان تهران-کرج

4

سازه های ابی

دانشگاه تربیت مدرس

4306

روزانه

 2440ـ حشره‌شناسي كشاورزي – بيماري‌شناسي گياهي

عنوان رشته بيماري شناسي گیاهی گرايش کنترل بیولوژیک بیماریهای گياهی

2

بیماری شناسی گیاهی- كنترل بیولوژیك و بیماری‌های گیاهی

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

4455

روزانه

 2441ـ مجموعه جنگل داري

5

جنگل داری واقتصادجنگل

دانشگاه لرستان -خرم اباد

4465

روزانه

 2502ـ معماري

3

معماری

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

5104

روزانه

 2503ـ شهرسازي

عنوان رشته شهرسازی

3

طراحی شهری- شهرسازی-نظریه‌ی شهرسازی، برنامه‌ریزی شهری و منطقه‌ای

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

5114

روزانه

 2801ـ زبان وادبيات فارسي

در زمینه ادبیات حماسی

5

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

8105

روزانه

در زمینه ادبیات عرفانی

5

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

8106

روزانه

در زمینه ادبیات غنایی

5

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه ارومیه

8107

روزانه

در زمینه ادبيات عرفاني

3

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه شهركرد

8122

روزانه

در زمینه ادبيات معاصر

3

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه شهركرد

8123

روزانه

5

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه قم

8131

روزانه

در زمینه ادبيات عرفاني-با اخذ شهريه

5

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه شهركرد

8144

شبانه

در زمینه ادبيات معاصر-با اخذ شهريه

5

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه شهركرد

8145

شبانه

داوطلبان تنها در زمینه های ادبیات حماسی ، ادبیات غنائی و ادبیات عرفانی مصاحبه و پذیرش خواهند شد-واحد بین الملل پردیس دانشگاهی شیراز

5

زبان وادبیات فارسی

دانشگاه شیراز

8151

بين الملل

 2901ـ تربيت بدني وعلوم ورزشي

عنوان گرایش مدیریت ورزشی-پژوهش محور

5

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

پژوهشكده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

9101

روزانه

عنوان گرایش مدیریت ورزشی

8

برنامه ریزی و مدیریت ورزشی

دانشگاه شمال آمل- غير انتفاعي

9110

غيرانتفاعي

 2905ـ تربيت بدني و علوم ورزشي

پژوهش محور

2

فیزیولوژی ورزشی

پژوهشكده تربیت بدنی وعلوم ورزشی

9135

روزانه

 

روابط عمومی سازمان سنجش آموزش کشور

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...