سازمان سنجش طی اطلاعیه ای برخی کد رشته های مربوط به انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری سال 91 را حذف کرد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست انتخاب های حذف شده از انتخاب رشته کنکور دکتری تخصصی نیمه متمرکز سراسری به شرح زیر می باشد:

1- كدرشته محل 1165 از كدرشته امتحاني 2106 (علوم اقتصادي) دانشگاه تربيت مدرس.
2- كدرشته محل 1390 از كدرشته امتحاني 2118 (مجموعه مديريت) دانشگاه تربيت مدرس.
3- كدرشته محل 1515 از كدرشته امتحاني 2124 (مديريت آموزشي) دانشگاه شيراز.
4- كدرشته محل 1516 از كدرشته امتحاني 2125 (روانشناسي تربيتي) پژوهشكده توسعه تكنولوژي وابسته به جهاددانشگاهي.
5- كدرشته محل 1588 از كدرشته امتحاني 2134 (مجموعه باستان شناسي) دانشگاه تربيت مدرس.
6- كدرشته محل 3320 از كدرشته امتحاني 2308 (مجموعه مهندسي عمران) دانشگاه تربيت مدرس.
7- كدرشته محل 3334 از كدرشته امتحاني 2309 (مجموعه مهندسي عمران) دانشگاه تربيت مدرس.
8- كدرشته محل 3364 از كدرشته امتحاني 2311 (مجموعه مهندسي عمران) دانشگاه تربيت مدرس.
9- كدرشته محل 3439 از كدرشته امتحاني 2321 (مجموعه مهندسي مكانيك) پژوهشگاه استاندارد.
10- كدرشته محل 3469 از كدرشته امتحاني 2322 (مجموعه مهندسي مكانيك) پژوهشگاه استاندارد.
11- كدرشته محل 3477 از كدرشته امتحاني 2323 (مجموعه مهندسي مكانيك) دانشگاه بوعلي سينا همدان.
12- كدرشته محل 3535 از كدرشته امتحاني 2326 (مجموعه مهندسي مكانيك) پژوهشگاه استاندارد.
13- كدرشته محل 3595 از كدرشته امتحاني 2337 (مهندسي معدن) دانشگاه تربيت مدرس.
14- كدرشته محل 3691 از كدرشته امتحاني 2354 (مهندسي كامپيوتر) دانشگاه صنعتي اصفهان.
15- كدرشته محل 4107 از كدرشته امتحاني 2403 (محيط زيست) دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان.
16- كدرشته محل 7141 از كدرشته امتحاني 2707 (پاتولوژي دامپزشكي) دانشگاه شيراز.
17- كدرشته محل 7174 از كدرشته امتحاني 2715 (باكتري شناسي) دانشگاه شيراز.
18- كدرشته محل 7185 از كدرشته امتحاني 2719 (بيوتكنولوژي «زيست شناسي») دانشگاه شيراز.

بد نیستمیتونست بهتر باشهقابل قبولهخوبعالی (شما اولین نفری هستید که امتیاز میدهید)
Loading...