سازمان سنجش طی اطلاعیه ای برخی کد رشته های مربوط به انتخاب رشته آزمون دکتری سراسری سال 91 را حذف کرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست انتخاب های حذف شده از انتخاب رشته کنکور دکتری تخصصی نیمه متمرکز سراسری به شرح زیر می باشد:

1- کدرشته محل 1165 از کدرشته امتحانی 2106 (علوم اقتصادی) دانشگاه تربیت مدرس.
2- کدرشته محل 1390 از کدرشته امتحانی 2118 (مجموعه مدیریت) دانشگاه تربیت مدرس.
3- کدرشته محل 1515 از کدرشته امتحانی 2124 (مدیریت آموزشی) دانشگاه شیراز.
4- کدرشته محل 1516 از کدرشته امتحانی 2125 (روانشناسی تربیتی) پژوهشکده توسعه تکنولوژی وابسته به جهاددانشگاهی.
5- کدرشته محل 1588 از کدرشته امتحانی 2134 (مجموعه باستان شناسی) دانشگاه تربیت مدرس.
6- کدرشته محل 3320 از کدرشته امتحانی 2308 (مجموعه مهندسی عمران) دانشگاه تربیت مدرس.
7- کدرشته محل 3334 از کدرشته امتحانی 2309 (مجموعه مهندسی عمران) دانشگاه تربیت مدرس.
8- کدرشته محل 3364 از کدرشته امتحانی 2311 (مجموعه مهندسی عمران) دانشگاه تربیت مدرس.
9- کدرشته محل 3439 از کدرشته امتحانی 2321 (مجموعه مهندسی مکانیک) پژوهشگاه استاندارد.
10- کدرشته محل 3469 از کدرشته امتحانی 2322 (مجموعه مهندسی مکانیک) پژوهشگاه استاندارد.
11- کدرشته محل 3477 از کدرشته امتحانی 2323 (مجموعه مهندسی مکانیک) دانشگاه بوعلی سینا همدان.
12- کدرشته محل 3535 از کدرشته امتحانی 2326 (مجموعه مهندسی مکانیک) پژوهشگاه استاندارد.
13- کدرشته محل 3595 از کدرشته امتحانی 2337 (مهندسی معدن) دانشگاه تربیت مدرس.
14- کدرشته محل 3691 از کدرشته امتحانی 2354 (مهندسی کامپیوتر) دانشگاه صنعتی اصفهان.
15- کدرشته محل 4107 از کدرشته امتحانی 2403 (محیط زیست) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان.
16- کدرشته محل 7141 از کدرشته امتحانی 2707 (پاتولوژی دامپزشکی) دانشگاه شیراز.
17- کدرشته محل 7174 از کدرشته امتحانی 2715 (باکتری شناسی) دانشگاه شیراز.
18- کدرشته محل 7185 از کدرشته امتحانی 2719 (بیوتکنولوژی «زیست شناسی») دانشگاه شیراز.

اینستاگرام آزمون دکتری