دفترچه شماره 2 آزمون دکتری سراسری سال 1391 ( دفترچه انتخاب رشته دکتری ) بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور منتشر شد.داوطلبان آزمون دکتری می تواننند جهت دانلود دفترچه شماره 2 آزمون دکتری به سایت سازمان سنجش مراجعه نمایند.

کانال تلگرام دکتری

 

 

 

 

 

 

دانلود دفترچه شماره 2 آزمون دکتری سراسری 91