//آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

مدرسان شریف

استاد وکیلی

آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون

آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون داوطلبان استعداد درخشان در مقطع دکتری تخصصی اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست، آیین‌نامه استعدادهای درخشان دکتری که به تأیید و امضای وزیر علوم، تحقیقات و فناوری رسیده، جایگزین ماده 8 «آیین‌نامه ارائه تسهیلات به برگزیدگان علمی برای ورود به دوره‌های تحصیلی بالاتر» و سایرمصوبات مربوط به پذیرش بدون آزمون در دوره دکتری می‌شود و از سال تحصیلی 95-1394 نیز لازم‌الاجراست.

ماده 1: دانشگاه اختیار دارد حداکثر معادل 20 درصد از ظرفیت پذیرش با آزمون شیوه‌ی آموزشی-پژوهشی دوره‌‌ی روزانه‌ی دکتری خود در هر کد رشته‌محل تحصیل را از بین دانش‌آموختگان دوره‌ی کارشناسی ارشد داخل کشور و مورد تأیید وزارت (یا دانشجویان دوره‌ی کارشناسی ارشد داخل که تا پایان شهریور ماه سال درخواست پذیرش، دانش‌آموخته شوند) را به صورت مازاد بر ظرفیت، با رعایت شرایط زیر، پذیرش کند:

1-1- بیش از دو سال از تاریخ دانش‌آموختگی متقاضی نگذشته باشد.

1-2- کسب حداقل 70 امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست. (این مورد تا 60 امتیاز می‌تواند بنا بر اختیار دانشگاه کاهش یابد.)

1-3- داشتن میانگین کل 16 در دوره‌ی کارشناسی و میانگین 17 (بدون احتساب نمره‌ی پایان‌نامه) در دوره‌ی کارشناسی ارشد (یا میانگین هم‌تراز شده‌ی هر یک از دوره‌های مذکور طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه).

1-4- کسب حداقل نمره‌ی ۵۰ از آزمون زبان (MCHE یا معادل آن در سایر آزمون‌ها) قبل از آزمون جامع دکتری (مطابق با آیین‌نامه‌ی دوره‌ی دکتری مصوب وزارت).

۵-۱- نحوه‌ی امتیازدهی به داوطلبان در هریک از ردیف‌های جدول ارزیابی، طبق دستورالعمل مصوب شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه خواهد بود که لازم است قبل از ثبت‌نام متقاضیان، از طریق فراخوان دانشگاه به اطلاع همگان برسد.

این قانون شامل دو تبصره به شرح زیر است:

تبصره‌ی 1: دانشگاه پیام نور، آزاد اسلامی، غیردولتی- غیرانتفاعی و پردیس‌های بین‌الملل (خودگردان) مجاز به استفاده از این آیین‌نامه برای پذیرش استعداد درخشان در دوره‌ی دکتری نیستند.

تبصره‌ی 2: پذیرش دانش‌آموختگان حائز شرایط این آیین‌نامه بدون پرداخت شهریه‌ی تحصیلی است.

ماده 2: همچنین براساس آیین‌نامه‌ی جدید دانشگاه می‌تواند فقط یک بار تا اول شهریور ماه هر سال نسبت به پذیرش حائزین شرایط، اقدام نماید. اسامی پذیرفته‌شدگان باید همراه با جدول تکمیل‌شده‌ی ارزشیابی برای هریک از داوطلبان توسط معاون آموزشی دانشگاه برای تأیید صلاحیت عمومی به سازمان سنجش ارسال شود و قطعی شدن ثبت‌نام منوط به تأیید سازمان مذکور است.

امکان‌پذیر بودن پذیرش افراد مشمول این آیین‌نامه، در همان رشته‌ی تحصیلی یا رشته‌های تحصیلی مرتبط با رشته‌ی تحصیلی دوره‌ی کارشناسی ارشد متقاضی، به تشخیص گروه آموزشی و تأیید شورای آموزشی دانشگاه از دیگر موارد این آیین‌نامه است.

لازم به ذکر است تغییر رشته یا محل تحصیل افراد پذیرفته شده بر اساس این آیین‌نامه، مجاز نیست و همچنین مسئولیت حسن اجرای این آیین‌نامه و هرگونه پاسخگویی قانونی مترتب بر آن بر عهده‌ی دانشگاه پذیرنده است، نظارت بر اجرا بر عهده‌ی سازمان سنجش و شرح و تفسیر مفاد آن بر عهده‌ی معاونت آموزشی وزارت خواهد بود.

جداول ارزشیابی داوطلبان بدون آزمون دکتری (Ph.D) عبارتند از:

جدول 1- نحوه‌ محاسبه‌ امتیازات پژوهشی

(حداکثر 40 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداقل امتیاز

حداکثر امتیاز

نحوه‌ی ارزیابی

امتیاز مکتسبه

1

1-1- مقالات علمی-پژوهشی (داخلی و خارجی) مرتبط با پایان‌نامه

1-2- گواهی ثبت اختراع مورد تأیید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

1-3- برگزیدگی در جشنواره‌های علمی معتبر بین‌المللی (خوارزمی، فارابی، رازی و ابن‌سینا)

7 امتیاز

40 امتیاز

–  هر مقاله تا 7 امتیاز

– گواهی ثبت اختراع بین‌المللی تا 7 و داخلی تا 5 امتیاز

–  برگزیدگی داخلی تا 3 و خارجی تا 7 امتیاز

 

2

مقالات علمی-ترویجی مرتبط با پایان‌نامه

6 امتیاز

هر مقاله تا 3 امتیاز

 

3

مقالات چاپ شده در کنفرانس‌های معتبر (داخلی یا خارجی)

4 امتیاز

خارجی تا 2 و داخلی 1 امتیاز

 

4

تألیف یا ترجمه‌ی کتاب مرتبط با رشته‌ی تحصیلی

4 امتیاز

 

5

کیفیت پایان‌نامه‌ی کارشناسی ارشد

4 امتیاز

عالی تا 4 و بسیار خوب تا 2 امتیاز

 

حداقل و حداکثر امتیاز قابل محاسبه

7 امتیاز

40

 

جدول 2- نحوه‌ محاسبه‌ امتیازات آموزشی

(حداکثر 30 امتیاز)

ردیف

نوع فعالیت

حداکثر امتیاز

نحوهی ارزیابی

امتیاز مکتسبه

6

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره‌ی کارشناسی (پیوسته و ناپیوسته)

6 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

7

میانگین کل و کیفیت دانشگاه محل تحصیل دوره‌ی کارشناسی ارشد ناپیوسته (بدون احتساب نمره‌ی پایان‌نامه)

5 امتیاز

مطابق با دستورالعمل اجرایی شورای تحصیلات تکمیلی دانشگاه

 

8

طول مدت تحصیل در دوره‌ی کارشناسی

3 امتیاز

بیش از 8 نیم‌سال کارشناسی پیوسته و بیش از 4 نیم‌سال کارشناسی ناپیوسته امتیازی ندارد.

 

9

طول مدت تحصیل در دوره‌ی کارشناسی ارشد ناپیوسته

3 امتیاز

بیش از 5 نیم‌سال امتیازی ندارد.

 

10

برگزیدگان المپیادهای علمی دانشجویی

5 امتیاز

رتبه‌ی 1 تا 3، 5 امتیاز، رتبه‌ی 4 تا 6 ، 4 امتیاز، رتبه‌ی 7 تا 9، 3 امتیاز، رتبه‌ی 10 تا 12، 2 امتیاز و رتبه‌ی 13 تا 15، 1 امتیاز

 

11

داشتن مدرک زبان معتبر

8 امتیاز

طبق جدول شماره‌ی 4

 
 

جمع

30

  

*رشته‌هایی که طبق مصوبه‌ی شورای برنامه‌ریزی آموزش عالی در دوره‌ی کارشناسی برای 9 نیم‌سال و کارشناسی ارشد ناپیوسته برای 5 نیم‌سال تصویب شده‌اند و دانش‌آموختگان دوره‌ی کارشناسی ارشد پیوسته (با حداکثر سنوات تحصیلی)، با نظر کمیته‌ی مصاحبه‌کننده می‌توانند از مجموع امتیاز بندهای 8 و 9 بهره‌مند شوند.

جدول 3- نحوه‌ محاسبه‌ امتیازات مصاحبه‌

(حداکثر 30 امتیاز)

ردیف

شاخص ارزیابی

حداکثر امتیاز

امتیاز مکتسبه طبق نظر کمیته‌ی مصاحبه‌کننده

12

تسلط در تجزیه و تحلیل مسائل علمی و پاسخگویی به سؤالات

3 امتیاز

 

13

وسعت نظر، نوآوری و کارآفرینی

3 امتیاز

 

14

شخصیت، متانت و نحوه‌ی تعامل

3 امتیاز

 

15

نگرش و اطلاعات فناورانه مرتبط با رشته‌ی تحصیلی

3 امتیاز

 

16

توانایی فن بیان و انتقال مطالب

3 امتیاز

 

17

هم‌راستایی زمینه‌ی پژوهشی داوطلب با اولویت‌های علمی اعضای گروه

15 امتیاز

 
 

جمع

30

 

جدول 4- هم‌ترازی نمرات آزمون‌های ملی و بین‌الملی زبان انگلیسی

MSRT (MCHE)

IELTS Equivalent

TOEFL IBT

TOEFL Computer

TOEFL PAPER+ TOLIMO

حداکثر امتیاز

100-90

0/9-0/7

120-96

300-250

680-600

8

89-85

9/6-5/6

95-86

249-232

599-575

7

84-80

4/6-6

85-76

231-213

574-550

6

79-75

9/5-5/5

75-66

212-196

549-525

5

74-70

4/5-5

65-56

195-173

524-500

4

69-65

9/4-5/4

55-46

172-152

499-475

3

64-60

4/4-4

45-36

151-133

474-450

2

59-50

9/3-5/3

35-29

132-113

449-425

1

 

دانلود آیین نامه جدید پذیرش بدون آزمون استعداد درخشان 

آیین نامه جدید پذیرش دانشجوی دکتری بدون آزمون
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۹-۴ ۱۵:۴۲:۵۱ +۰۳:۳۰۲۴ تیر, ۱۳۹۱|پذیرش دکتری بدون آزمون|۶۰۲ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
آ
آ

در عمل نمره کم میدهند یا خوب نمره می دهند؟

صبا
صبا

دقیقا منم اما این ناعادلانه است پیام نور هم جزو دولتی هست وزارت علوم اما هیچ کجاس قبول ندارن

دکترا
دکترا

سلام دوستان برای دکترای بدون ازمون، دوره کارشناسی هم باید نفر اول یا دو م ویا سوم باشیم؟ یا فقط دوره ارشد نفر اول شرط هست؟

من
من

فرقی نداره هر مقطع برتر بودید امتیازش را میگیرید

زهرا
زهرا

سلام دوستان هستین یه سوال بپرسم؟

فاطمه
فاطمه

سلام من مدرکم از دانشگاه پیام نور اما معدلم یکم از ۱۶پایینه اما ارشدم تو رشتم نفر اول شدم بامعدل عالی به نظرتون منم میتونم بدون ازمون برم دکتری؟

محمد
محمد

باسلام
ابتدا ازسایت خوبتون تشکر میکنم . بنده شرط معدل رو دارم و شاگرد اول دانشگاه هستم در مقطع ارشد گرایش الکترونیک ولی متاسفانه دانشگاه خودمون گرایش کنترل دکترا داره بنده میتونم بدون کنکور دانشگاهی که الان میخونم گرایش کنترل بخونم، ممنون میشم از پاسخدهی به سوالم.

سحر
سحر

سلام.من میتونم بدون ازمون بخاطره شرط معدل و امتیازاتم دکترای دانشگاه سراسری که خودم خوندم ادامه تحصیل بدم و برای دکترا بخونم.فقط یک سوال.من برای شرکت در دکترای بدون ازمونم باید ثبت نامم رو در سازمان سنجش انجام بدم و کارت خریداری کنم؟؟

S D
S D

با سلام, من تمام شرایط رو دارم جز معدل, به نظر شما میتونم اقدام کنم؟؟

داوطلب
داوطلب

نه، معدل شرط لازمه شه

زهرا
زهرا

سلام، من کارشناسیم رو پیام نو بودم ولی ارشد روزانه و جز نقرات برتر رشتم بود واقعا از لحاظ علمی هیچی ار بچهایی که کارشناسی خوندن کم ندارم من زبانم عالیه چرا نمی تونیم دکتری بدون کنکور شرکت کنیم این خیلی ناعادلانه هستش کی گفته بچهای روزانه از ماها قوی تر هستن؟ اگه این دانشگاها رو قبول ندارن چرا بهشون مجوز میدن

حدیث
حدیث

سلام منم شرایطم مثله شماست و نفر اول کارشناسی(پیام نور) و نفر اول ارشد (روزانه)بودم هیچ مشکلی واسه پذیرش ماها نیست فقط بعضی از دانشگاها هستن که از همون اول تو شرایطشون قید میکنن که هر دو مقطع باید روزانه باشید در غیر اینصورت پذیرشمون بلامانع ست.

صبا
صبا

دقیقا منم اما این ناعادلانه است پیام نور هم جزو دولتی هست وزارت علوم اما هیچ کجاس قبول ندارن

محمد
محمد

سلام
کارشناسی ارشد من پژوهش محور است از سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران- بنده میتونم پذیرش بدون کنکور دکترا شرکت کنم؟

دهتوررررررم دا
دهتوررررررم دا

تمسال همه قبول میشن کار نیست که بریم با کتابا بگذرونیم داااااااااااااا….

METAL
METAL

با عرض سلام
بنده فارغ التحصیل اسفند 1392 می باشم. آیا می توانم برای دکتری بدون آزمون ورودی بهمن 1395 اقدام نمایم یا دانشگاه در مرحله اول تأیید نمی کند؟

زهرا
زهرا

فاصله زمانی بین ۲تا۳ سال هست امکان داره

سارا
سارا

سلام دوستان کسی هست ترم 6 دفاع کرده باشه و تونسته باشه بدون کنکور برای دکتری اقدام کنه ؟
در صورتی که از طریق کنکور اقدام کنیم ترم 6 دفاع کردن مشکلی ایجاد نمی کنه ؟

ونوس
ونوس

من در دانشگاه هنر تهران تحصیل میکنم در رشته ای که این دانشگاه مقطع دکترا شو نداره، آیا اگر استعداد درخشان باشم دانشگاه دیگه ای بدون کنکور پذیرشم میکنن؟ با فقط از دانشجوهای خودشون قبول میکنن؟

آسمان
آسمان

با عرض سلام، دررابطه با پذیرش بدون آزمون برای دکتری سوالی داشتم: من با معدل 19.38کارشناسی را تمام کردم و با معدل17.78کارشناسی ارشد را تمام کردم، هر دو دوره را با رتبه اول تمام کردم و لازم به ذکر است که از طریق استعداد درخشان وارد مقطع کارشناسی ارشد شدم. سوالی که داشتم این است که احتمال ورود به دکتری از طریق استعداد هست یا نه؟

محسن - ساخت و تولید
محسن - ساخت و تولید

اگر هر دو دوره رو دانشگاه سراسری بوده باشید شانس خوبی دارد- چون امتیازات بخض اموزشی رو بالا میگیرید

بریسا
بریسا

سلام

بریسا
بریسا

سلام
همه می تونن در مصاحبه دکتری دانشگاهها شرکت کنن یا باید حتمن شرایط ذکر شده از جمله معدل رو داشته باشیم؟ من معدل لیسانسم 15.5 است ایا میتونم بدون ازمون در دوره دکتری بذیرش بشم؟ فقط همین شرط رو ندارم
لطفن جواب بدین خیلی نگرانم

محسن - ساخت و تولید
محسن - ساخت و تولید

ببینید بستگی به رقباتون داره- این شرایطی که گذاشتن یک شرایط ایده آل هست – گرچه ما توی کشور معدل بالا 16 و 17 زیاد داریم ولی ممکنه شانس شما باشه و اون سال رقباتون در مقایسه با شما از نظر کارنامه پژوهشی ضعیفتر باشن و دانشگاه ترجیح بده شما رو جذب کنه – دوم اینکه دانشگاه علم و صنعت معدل رو 15.5 با بالا گذاشته شانستون رو اونجا هم امتحان کنید- البته اینم بگم اگر دانشگاتو رنک 1 باشه معدلتول ضریب میخوره

کمک فورییییی
کمک فورییییی

چرا آیین نامه وزارت علوم با دانشگاه تهران فرق داره؟؟؟؟
تهران: کسب حداقل ۶۰ امتیاز از مجموع امتیازات جداول فعالیت های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق با جداول ارزشیابی مندرج در آیین نامه شورای هدایت استعدادهای درخشان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
وزرات علوم:کسب حداقل ۷۰ امتیاز از فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی و مصاحبه مطابق جدول ارزشیابی پیوست.

تکلیف کسی که مصاحبه رفته و با امتیاز 60/8 بعنوان نفر اول شناخته شده چی میشه؟؟؟

برادر
برادر

حداقل امتیاز قبولی ۶۰
و این برای همه دانشگاه ها هشت

مهندس مکانیک
مهندس مکانیک

درود
بچه ها امبرکبیر گفته باید اصل مقاله رو هم بهمراه نامه پذیرش ارسال کرد. خب مقاله ای که فقط پذیرش شده و هنوز منتشر نشده، تنها نامه پذیرش رو داره. وقتی اصل مقاله هنوز آماده نیست، باید چکار کرد؟
سپاس

....
....

طبق ایین نامه داخلی یکی از دانشگاهها افراد فارغ التحصیل از 1.11.92 به بعد میتوانند شرکت کنند.
م تمامای شرایط رو دارم تاریخ دفاعم 30.10.92 بنظرتون برای یک روز نمیشه ثبتنام کرد؟؟

پارازیت
پارازیت

سایت سازمان سنجش درباره پذیرش بدون کنکور سال قبل آیین نامه زده این اطلاعیه ای که اینجا زدین مال چه سالیه؟

با سلام
دوست گرامی پذیرش دکتری بدون آزمون سال 95، مطابق آیین نامه سال گذشته است و متن این خبر نیز همین آیین نامه است. یعنی پذیرش کنکور امسال بر اساس متن هم خبر است.
موفق باشید

پارازیت
پارازیت

فرم مربوطه باید ازکجا تهیه بشه؟تاریخ دقیق ثبت نام کی هست؟

رویا
رویا

سلام
فرم مربوطه رو از کجا تهیه کنیم و تا کی وقت داره؟
لطفا راهنمایی کنید.

فاطمه
فاطمه

سلام زمان ثبت نام برای ورود به پذیرش بدون دکترا کی هست؟و فرم را باید ازمجا تهیه کرد؟

زهرا
زهرا

تا۱۸ این ماه

نیلوفر
نیلوفر

سلام
ببخشید از شرط معدل برای چندسال میشه استفاده کرد؟ و اینکه مقطع ارشد باید چند ترمه تموم کنم که بتونم از شرط معدل برای دکتری استفاده کنم؟
رشته: تربیت بدنی
ممنون

مسعود
مسعود

سلام
برای دوسال میتونید استفاده کنید.
توجدول امتیازات دقت کرده باشیدهرچی کمتر باشه ترم کارشناسی ارشد بهتره

fereshte
fereshte

سلام چرادانشجویی پردیسن نمیتونه ازپذیرش بدون ازمون استفاده کنه اخه من هم توکلاسی میشینم ک دانشجوهای روزانه هستندحتی بارعلمی من ازخیلی ازروزانه هابهتره هم مقاله دارم هم معدلم بالای 18است اخه چراگناه من اینه که ترمی سه میلیون وپانصدفقط شهریه میدم اخه چرا؟یکی لطفا جواب منوبده

نیلوفر
نیلوفر

شما از طریق آزمون سراسری پردیس قبول شدین؟کدوم پردیس؟توضیح بفرمایید تا بتونم راهنمایی تون کنم.

محمد
محمد

سلام چرا برای رتبه های اول کنکور سراسری امتیازی در نظر گرفته نشده؟

مهسا فراهانی
مهسا فراهانی

سلام، در مورد استعداد درخشان ارشد سوال داشتم. ممنون میشم اگه کسی میدونه جواب بده
خواستم ببینم تایید نهایی سازمان سنجش ینی چی؟
آیا امکانش هست دانشگاه ما رو تایید کنه و اسم ما رو رد کنه ولی سازمان نه؟
چقدر طول میکشه تا تایید سازمان بیاد؟
تو این مدت پس تکلیف ثبت نام و رزرو خوابگاه چی میشه؟

مهسا
مهسا

سلام
سازمان سنجش صلاحیت عمومی رو بررسی میکنه و چیز خاصی نیست. عموما همه اسامی تایید میشه. چقدرش رو نمیدونم چون چیز ثابتی نیست. فکر کنم ثبت نام مشروط میشید. از دانشگاه سؤال کنید برای اطمینان

1 3 4 5