زمان مصاحبه علمی داوطلبان دکترای تخصصی  1391 از طریق آیین نامه استعدادهای درخشان (پذیرش بدون آزمون) دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، زمان و مکان مصاحبه به شرح جدول زیر اعلام می باشد. داوطلبان باید روز مصاحبه راس ساعت 9 صبح در محل حاضر باشند.

نام رشته

نام گرایش

آدرس

تاریخ مصاحبه

مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی

علوم مرتع -مرتعداری

ساری –جاده ساری – نکا ، روبروی هتل بادله  دانشکده منابع طبیعی ، دفتر گروه  مرتع و آبخیز شماره تماس 01512443275

24 تیر

مجموعه جنگل داری

جنگل داری

ساری –جاده ساری – نکا ، روبروی هتل بادله  دانشکده منابع طبیعی ، دفتر گروه  شماره تماس 01512445411

24 تیر

مجموعه زراعت -اصلاح نباتات

زراعت

ساری –کیلومتر 9 بلوار دریا، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، دفتر گروه زراعت و اصلاح نباتات ، شماره تماس 01513822569

11تیر

مجموعه علوم دامی

تغذیه دام

ساری –کیلومتر 9 بلوار دریا، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، دفتر گروه علوم دامی: شماره تماس 01513822741

17تیر

مجموعه علوم دامی

ژنتیک واصلاح دام

ساری –کیلومتر 9 بلوار دریا، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، دفتر گروه علوم دامی 01513822741

18تیر

مجموعه علوم ومهندسی اب

ابیاری وزهکشی

ساری –کیلومتر 9 بلوار دریا، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، دفتر گروه مهندسی آب شماره تماس 01513822560

24تیر

مجموعه علوم ومهندسی اب

سازه های ابی

ساری –کیلومتر 9 بلوار دریا، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، دفتر گروه مهندسی آب  شماره تماس 01513822560

24تیر

مجموعه زراعت -اصلاح نباتات

اصلاح نباتات

ساری –کیلومتر 9 بلوار دریا، دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری، دفتر گروه زراعت و اصلاح نباتات شماره تماس 01513822747

24تیر

مجموعه مرتع داری وابخیزداری وبیابان زدایی

ابخیزداری /

ساری –جاده ساری – نکا ، روبروی هتل بادله  دانشکده منابع طبیعی ، دفتر گروه  مرتع و آبخیز   شماره تماس 01512443275

24تیر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. اصل کلیه مدارک ارسال شده
  2.  یک CD  شامل کپی کلیه مدارک

اینستاگرام آزمون دکتری