نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران را در سال 1390 اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری نتایج رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی ایران را در سال 1390 اعلام کرد و گفت: دانشگاه تهران با امتیاز 100 رتبه اول را در رتبه بندی سال 90 بدست آورده است.

دکتر جعفر مهراد در گفتگو با خبرنگار مهر‌ افزود: رتبه دوم تا پنجم نیز به ترتیب به دانشگاه صنعتی شریف (19/71)، صنعتی امیرکبیر (94/61)، تربیت مدرس (43/52) و علم و صنعت ایران (36/51) تعلق دارد. در رتبه بندی سال 89 امتیاز این دانشگاه ها از مجموع 100 به ترتیب 17/65، 49/52، 78/44 و 17/40 بود که در رتبه بندی حاضر پیشرفت چشمگیری در امتیازات این دانشگاه ها به چشم می خورد.

وی اضافه کرد: در فاصله رتبه های 5 تا 10 در مقایسه با نتایج رتبه بندی سال 89 جابجایی دانشگاهها صورت گرفته است. بر اساس نتایج رتبه بندی سال 90 دانشگاه های شیراز (23/38)، صنعتی اصفهان (13/35)، فردوسی مشهد (99/30) شهید بهشتی (76/29) و تبریز (93/28) به ترتیب رتبه های ششم تا دهم را به خود اختصاص داده اند.

رتبه بندی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی کشور در سال 90

امتیاز نام دانشگاه رتبه در سال 90
100 تهران رتبه اول
71.19 صنعتی شریف رتبه دوم
61.94 صنعتی امیرکبیر رتبه سوم
52.43 تربیت مدرس رتبه چهارم
51.36 علم و صنعت ایران رتبه پنجم
38.23 شیراز رتبه ششم
35.13 صنعتی اصفهان رتبه هفتم
30.99 فردوسی مشهد رتبه هشتم
29.76 شهید بهشتی  رتبه نهم
28.93 تبریز رتبه دهم
صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی  رتبه یازدهم
17.84 اصفهان رتبه دوازدهم
15.27 مازندران رتبه سیزدهم
13.76 ارومیه رتبه چهاردهم
 13.63  شهید چمران اهواز  رتبه پانزدهم
 13.35 بوعلی سینا  رتبه شانزدهم
 13 شهید باهنر کرمان  رتبه هفدهم
 12.71 کاشان  رتبه هجدهم
 11.83 گیلان  رتبه نوزدهم
 11.46 رازی  رتبه بیستم

به گفته رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علم و فناوری جابجایی های صورت گرفته مربوط به دانشگاه های تبریز و صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی است که در رتبه بندی سال 89 که در جایگاه 9 و 10 قرار داشتند اکنون با نشستن در مکان های 10 و 11 و صعود دانشگاه شهید بهشتی از مقام 11 در رتبه بندی سال 89 به رتبه 9 در رتبه بندی سال 90 این جابجایی صورت پذیرفته است.

وی افزود: رتبه های 12 تا 20 به دانشگاه های اصفهان (84/17)، مازندران (27/15)، ارومیه (76/13)، شهید چمران اهواز (63/13)، بوعلی سینا (35/13)، شهید باهنر کرمان (13)، کاشان (71/12)، گیلان (83/11) و رازی (46/11) تعلق دارد.

به گفته دکتر مهراد در فاصله رتبه های 14 تا 20 نیز جابجایی هایی در رتبه دانشگاه ها صورت گرفته است. به عنوان مثال، دانشگاه بوعلی سینا که در سال 1389 از رتبه 14 برخوردار بود هم اینک در مقام 16 قرار دارد. دانشگاه تربیت معلم که حائز رتبه 19 در سال 1389 بود اکنون جایگاه 26 را از آن خود کرده است.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری افزود: مؤسسات پژوهشی شرکت کننده در این رتبه بندی مؤسساتی هستند که دانشجو می پذیرند و از مجموع 73 مؤسسه شرکت کننده در رتبه بندی، 12 مورد به پژوهشگاه ها مربوط می شود.

نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت

امتیاز نام دانشگاه رتبه
56.61 دانشگاه علوم پزشکی تهران رتبه اول
22.8 دانشگاه علوم پزشکی شیراز رتبه دوم
21.75 دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی رتبه سوم
14.1 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان رتبه چهارم
12.43 دانشگاه علوم پزشکی تبریز رتبه پنجم
11.71 دانشگاه علوم پزشکی مشهد رتبه ششم

به گزارش مهر، سرپرست ISC به نتایج رتبه بندی دانشگاه های علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اشاره کرد و گفت: از مجموع 45 دانشگاه علوم پزشکی وابسته به وزارت بهداشت تنها 30 دانشگاه در رتبه بندی سال 90 شرکت کرده بودند که دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران با کسب 61/56 امتیاز از مجموع 100 حائز رتبه اول در بین دانشگاه های علوم پزشکی کشور است.

وی خاطرنشان کرد: رتبه های دوم تا ششم نیز به دانشگاه های علوم پزشکی شیراز (85/22)، شهید بهشتی (75/21)، اصفهان (1/14)، تبریز (43/12) و مشهد (71/11) تعلق دارد.

به گفته دکتر مهراد مقایسه رتبه بندی سال های 1389 و 1390 تفاوت هایی را در جایگاه این دانشگاه ها نشان می دهد که در این بین صعود دانشگاه علوم پزشکی شیراز از رتبه 3 به رتبه 2 و صعود دانشگاه علوم پزشکی اصفهان از رتبه 5 به رتبه 4 قابل توجه است.

دسترسی به رتبه دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی و امتیازات مکتسبه از طریق نشانی ur.isc.gov.ir امکان پذیر است و دانشگاه هایی که رتبه های بعد از 20 در مورد وزارت علوم و بعد از رتبه 6 در مورد وزارت بهداشت کسب کرده اند می توانند به سایت مزبور مراجعه کنند.

دکتر جعفر مهراد افزود: اطلاعات رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور در طی سال 90 با ارسال نامه به مراکز آموزش عالی و پژوهشی گردآوری شد و مقرر بود پیش از پایان سال 90 نتایج رتبه بندی گزارش شود.

سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) اضافه کرد: متأسفانه به علت ارسال با تأخیر اطلاعات مورد نیاز رتبه بندی به ISC پردازش داده ها به طول انجامید و اکنون دومین رتبه بندی دانشگاه ها و مؤسسات پژوهشی کشور که توسط ISC انجام شده به نتیجه رسیده است.

سرپرست ISC گفت: معیارها و شاخص های مورد استفاده در این رتبه بندی همان شاخص های مصوب است که توسط خبرگان رتبه بندی و با تأیید نمایندگان آموزش عالی کشورهای اسلامی در سال 86 با نظارت و مدیریت وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تهیه شده است.

دکتر مهراد گفت: روش شناسی رتبه بندی حاوی 5 معیار کلی پژوهش، آموزش، وجهه بین المللی، امکانات و تسهیلات و فعالیت های اجتماعی، اقتصادی مؤسسات علمی است که هر کدام خود دارای شاخص های مختلف هستند که این نیز از ارزش و وزن مخصوص به خود استفاده می کند.

سرپرست ISC افزود: برای اجتناب از اشتباهات احتمالی پرسشنامه رتبه بندی دانشگاه ها به صورت الکترونیکی طراحی شده و نمایندگان معرفی شده از سوی مراکز آموزش عالی و پژوهشی مسئولیـت تکمیل و ارسال داده ها را بر عهده دارند.

به گفته دکتر مهراد بخشی از اطلاعات که با تولیدات علمی دانشگاه ها سروکار دارد، تنها توسط کارشناسان و اعضای هیات علمی گروه رتبه بندی ISC از پایگاه تامسون رویترز استخراج می شود و حجم و تاثیر (نفوذ) مقالات شامل کیفیت و کارآیی از نکات با اهمیتی است که برای این بخش از اطلاعات دقت خاص معمول می شود تا سهم و مشارکت اعضای هیات علمی و پژوهشگران  جمهوری اسلامی ایران که در ارتقا رتبه دانشگاه ها و موسسات پژوهشی موثر است و از وزن 50 برخوردار است، محفوظ بماند.

رئیس مرکز منطقه ای اطلاع رسانی علوم و فناوری با پرداختن به مشارکت دانشگاه ها وموسسات پژوهشی در رتبه بندی افزود: نامه دعوت به مشارکت  و پرسشنامه الکترونیکی رتبه بندی تنها به دانشگاه های وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه های علوم پزشکی کشور که تحت نظارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هستند و نیز به واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی ایران ارسال شد.

مهراد اضافه کرد: در طی این مدت، مدیریت دانشگاه آزاد تغییر کرده و روش ارسال اطلاعات نیز شکل دیگری به خود گرفت.

به گفته سرپرست ISC، در مدیریـت قبلی ارسال اطلاعات به صورت متمرکز انجام می گرفت و واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی خود برای ارسال داده های مورد نیاز رتبه بندی مجاز نبودند. اما، اکنون بر اساس سیاست های معاونت پژوهش و فناوری این دانشگاه مقرر است که واحدها بر اساس  علاقه و توانمندی هایی که دارند در رتبه بندی شرکت کنند  و از این رو به علت نقص و کمبود اطلاعات، اعلام نتایج رتبه بندی واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی میسر نشد و امیدوارم این کار با اهمیت آموزش عالی در ماه های آینده  با همکاری معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی ایران محقق شود.

اینستاگرام آزمون دکتری