از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف طی اطلاعیه ای شرایط و زمانبندی مصاحبه آزمون دکتری را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست، پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاد دانشگاهی صنعتی شریف اطلاعیه زیر را در خصوص مصاحبه کنکور دکتری ۹۱ منتشر کرده است.

 

 

قابل توجه معرفی شدگان آزمون دکترای سال 91به پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهادد انشگاهی صنعتی شریف

 معرفی شدگان به پژوهشکده لازم است حداقل دو روز قبل از مصاحبه علمی فرم ذیل را تکمیل و به همراه مستندات به پژوهشکده توسعه تکنولوژی – اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.

 نام رشته: مجموعه محیط زیست
گرایش: موائد زائد جامد
ظرفیت: 1
تاریخ مصاحبه: 4/4/91
ساعت شروع:9:30

نام رشته: مجموعه مهندسی مکانیک
گرایش: طراحی کاربردی دینامیک جامدات
ظرفیت:1
تاریخ مصاحبه: 8/4/91
ساعت شروع:9:30

نام رشته: مجموعه مهندسی مکانیک
گرایش:  ساخت و تولید
ظرفیت: 1
تاریخ مصاحبه: 13/4/91
ساعت شروع:9:30

نام رشته: مجموعه مهندسی صنایع
گرایش: مجموعه مهندسی صنایع
ظرفیت: 5
تاریخ مصاحبه: 17/4/91
ساعت شروع:9:30

معرفی شدگان به پژوهشکده لازم است حداقل دو روز قبل از مصاحبه علمی فرم ذیل را تکمیل و به همراه مستندات به پژوهشکده توسعه تکنولوژی – اداره آموزش و تحصیلات تکمیلی تحویل دهند.

لطفا قبل از مراجعه برای مصاحبه مبلغ 250000 ریال (معادل بیست و پنج هزار تومان) به شماره حساب 4150126098004 بانک ملی شعبه دانشگاه صنعتی شریف واریز و اصل فیش واریز شده را در روز مصاحبه همراه داشته باشید.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 66043906  تماس حاصل نمایید.

فرم اطلاعات فردی و سوابق علمی و آموزشی

اینستاگرام آزمون دکتری