نتایج اولیه و معرفی شدگان به مصاحبه چهار رشته مدیریت رسانه ، مهندسی انرژی ، حقوق محیط زیست و الهیات و معارف اسلامی نیز اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

ش پرونده نام خانوادگی نام ش داوطلبی کد و عنوان رشته
146777 ارونقی عباسعلی 130888 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
134088 اقامحمدی محمدرضا 101865 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
163464 باقری امنه 101830 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
155714 برادران محمدعلی 101884 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
136937 ترابی ورنوسفادرانی عبدالعلی 101890 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
158634 جلالی بی بی عفت 130846 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
166786 دوستی مجتبی 101895 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
143054 رجبی علی 101868 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
135494 رحمتی حسین 101885 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
121942 زعفرانی رجا 101838 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
118001 سوقندی محمدرضا 130895 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
102443 سیدی نوقابی سپیده 130849 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
144849 شاکری فرد محمود 130889 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
155229 طلایی حمیده 130840 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
138162 عالم جان مرضیه 101835 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
109334 عرفانی پارسا لیلی 101833 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
113306 عسگری احمد 130866 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
106757 فرح بخش محمد جواد 130862 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
142259 کاویانی کتولی سوده 101850 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
173888 کرمی سمیه 101834 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
161037 کریمی قزقلعه رحیمه 101846 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
241851 محیب ازغندی حمید 241851 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
147223 منفرد افسانه 101831 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
170739 موسوی تبار سید اصغر 130871 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
118141 مهدیخانی سروجهانی سید حسن 101859 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی
116806 نظری مجید 130894 20402 – الهیات و معارف اسلامی – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

 

مدیریت – مدیریت رسانه ای

ش پرونده نام خانوادگی نام ش داوطلبی کد و عنوان رشته
104342 اذردشتی امیر هوشنگ 111910 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
110215 ازرمی وحید 111895 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
168274 ایزدی لویا 111879 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
151886 بد مهدیه 111832 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
140876 پاشنک نسترن 111854 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
160357 چاقویی یحیی 111912 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
119706 خداکرم زاده فریده 111860 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
108871 داودی رضا 112017 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
144795 راضی محمدرضا 111913 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
142719 سعیدی کورش 111939 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
163007 صابرشیخ یاس 111848 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
148483 فدایی محمدرضا 112016 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
105954 یعقوبی مهدی 112008 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال 1391

ش پرونده نام خانوادگی نام کد و عنوان رشته
223969 پاکدل حمیدرضا 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای
224287 کرکه ابادی حمیدرضا 21222 – مدیریت – مدیریت رسانه ای

 

مهندسی انرژی

ش پرونده نام خانوادگی نام ش داوطلبی کد و عنوان رشته
154816 باقری نوید 126153 41301 – مهندسی انرژی
131112 بهرامی محمد 126164 41301 – مهندسی انرژی
105743 حسین زاده بالامرزناکی حامد 126121 41301 – مهندسی انرژی
153620 خوشرورودبارکی عیسی 126155 41301 – مهندسی انرژی
139788 دشتی رحمت ابادی مهدی 126131 41301 – مهندسی انرژی
107201 رادمرد حامد 126149 41301 – مهندسی انرژی
161070 زنجانی نژاد فرد بهزاد 126144 41301 – مهندسی انرژی
101132 عباسقلی بهاره 126108 41301 – مهندسی انرژی
101143 علایی اقاحسن بیگلو رضا 126126 41301 – مهندسی انرژی
120149 علیزاده اراز 126152 41301 – مهندسی انرژی
135610 معرفتی محمد 126117 41301 – مهندسی انرژی
102938 مقدسی میثم 126124 41301 – مهندسی انرژی
103551 میری بنجار صابر 126142 41301 – مهندسی انرژی

اسامی دعوت شدگان به مصاحبه دوره دکتری تخصصی بدون آزمون سال 1391

ش پرونده نام خانوادگی نام کد و عنوان رشته
223514 پرهیزکار ترنم 41301 – مهندسی انرژی
221781 متاله مهدی 41301 – مهندسی انرژی

 

مدیریت محیط زیست – حقوق محیط زیست

ش پرونده نام خانوادگی نام ش داوطلبی کد و عنوان رشته
105697 اژدری مقدم مهتاب 112626 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
241212 تواهن احمد 241212 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
113730 دوانلو مونا 112629 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
154542 صیرفیان ناهید 112635 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
100544 طیبی سبحان 112666 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
122964 قاسمی سونا 112634 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
132979 کرمزاده مسعود 112639 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
129406 کلانتری کیومرث 112660 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
102299 مبینی فر محمد 112656 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
125305 محمدی محمدرضا 112655 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
146032 نظری حجت 112668 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
104119 نقی زاده علیرضا 112641 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
124480 نوری مصطفی 112674 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست
162358 نیکویی بتول 112623 21226 – مدیریت محیط زیست-حقوق محیط زیست

 

اینستاگرام آزمون دکتری