آزمون زبان عمومی پذیرش دکتری بدون ازمون پردیس کیش دانشگاه تهران سه شنبه 28 شهریور برگزار خواهد شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست واحد بین الملل دانشگاه تهران در کیش طی اطلاعیه ای از برگزاری آزمون زبان عمومی در این واحد خبر داد. متن اطلاعیه دانشگاه تهران به شرح زیر است:

قابل توجه متقاضيان مقطع دكتري پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

نيمسال اول سال تحصيلي 92-1391

آزمون زبان عمومي ورودي مقطع دكتري پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

مكان آزمون زبان عمومي: جزيره كيش –بلوار ميرمهنا –ابتداي نيايش – پرديس بين المللي كيش دانشگاه تهران

زمان آزمون:  روز سه شنبه 28/06/1391   ساعت 11

توجه :حضور كليه متقاضيان در اين آزمون الزامي مي باشد .