معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري از افزايش 300 نفري سهميه دکتري پژوهش محور در سال جاري خبر داد.
دکتر محمد مهدي‌نژاد نوري در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در سال جاري با توجه به گذشت يک سال از اجراي دوره‌هاي دکتري پژوهش محور استقبال بيشتري را از سوي دانشگاه‌ها و کارفرماهاي صنعتي شاهد بوديم در نتيجه در سال جاري براي حدود 740 نفر از دانشجويان دکتري سهميه پژوهش محور در دفترچه آزمون دکتري ثبت شد که پيش‌بيني مي‌شود هنگام تکميل ظرفيت حدود 200 نفر ديگر نيز اضافه شوند.
وي با اشاره به اينکه ميزان تحقق اين دوره‌ها به انتخاب دانشجويان و عقد قراردادها طرح‌هاي اين دوره‌ها بين دانشگاه‌ها و بخش صنعت بستگي دارد، تصريح کرد: در سال گذشته از مجموع 442 سهميه دکتري پژوهش محور شاهد افت حدود 70 نفري بوديم چرا که هم دانشجويان از رشته‌هاي مورد نظر استقبال نکرده بودند و هم بعضا قراردادهاي طرح‌هاي پژوهشي مذکور به دلايل مختلف منعقد نشده بود که اميدواريم 700 سهميه در سال جاري مورد استفاده قرار گيرد.
به گفته مهدي‌نژاد، دانشجوياني که به دليل منعقد نشدن قرارداد طرح‌هاي پژوهشي خود موفق به تحصيل در دوره‌هاي دکتري پژوهش محور نشوند دوره‌هاي آنها تبديل به دوره‌هاي دکتري آموزشي پژوهشي شده و مي‌توانند تحصيل خود را در همان سال ادامه دهند.
معاون پژوهشي و فناوري وزير علوم، تحقيقات وفناوري با اشاره به عدم حضور دانشگاه‌هاي بزرگ کشور در دوره‌هاي دکتري پژوهش محور سال 90 گفت: در سال جاري با توجه به روشن شدن ابعاد اين دوره‌ها و تجربه برگزاري آن در سال گذشته شاهد استقبال بيشتر دانشگاه‌ها هستيم به گونه‌اي که دانشگاه‌هاي علم و صنعت، اميرکبير و … در اين دوره وارد شدند اما متاسفانه دانشگاه‌هايي مانند صنعتي شريف، تهران و تربيت مدرس جزو غايبان بزرگ دوره‌هاي دکتري پژوهش محور به شمار مي‌روند.
وي در ادامه عنوان کرد: دانشگاه‌ آزاد اسلامي هنوز به اين دوره‌ها ورود پيدا نکرده‌ است ولي دانشگاه پيام نور در سال جاري در اين دوره‌ها حضور پيدا کرد و همچنين با توجه به اين که دانشگاه‌ها مي‌توانند در تمامي رشته‌هاي تعريف شده خود مجوز دوره‌هاي دکتري پژوهش محور را نيز دريافت کنند، از نظر تنوع و تعدد رشته‌ها شاهد وضعيت مناسبي هستيم.
معاون پژوهش و فناوري وزير علوم، تحقيقات و فناوري در پايان با بيان اينکه با دريافت نظرات و بازخوردها، احتمال بازنگري در آيين‌نامه دکتري پژوهش محور در سال جاري وجود دارد، اظهار کرد: در سال جاري درصدديم که دوره‌هاي کارشناساني ارشد پژوهش محور را نيز راه‌اندازي کنيم به گونه‌اي که يا در تکميل ظرفيت سال جاري اعلام شده و يا در سال 92 دفترچه به ثبت مي‌رسد و آيين‌نامه اين دوره نيز در مراحل نهايي خود قرار دارد.

کانال تلگرام دکتری