گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در نظردارد از بین مربیان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی نسبت به پذیرش دانشجوی دکتری اقدام نماید.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست ، متن اطلاعیه دانشگاه شهید بهشتی به شرح زیر است :

فراخوان پذیرش مربیان برای دکتری آمار 

گروه آمار دانشگاه شهید بهشتی از بین مربیـــــان رسمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور دانشجوی دکتری می پذیرد.

 گروه آمار دانشکده علوم ریاضی دانشگاه شهید بهشتی در نظردارد با هدف ارتقاء سطح علمی مربیان دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و غیر دولتی وابسته به دستگاه‌های اجرایی، نسبت به پذیرش دانشجوی دکتری از بین افراد دارای مجوز وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اقدام نماید.

بر همین اساس، برای سال تحصیلی 92-91 حداکثر 3 نفر به عنوان دانشجوی دکتری در رشته آمار با رعایت مفاد بخشنامه‌ی شماره‌ 68259/2 مورخ 11/10/89 معاونت آموزش عالی، پذیرش می شوند.

از متقاضیان دعوت می­شود ضمن ارائه‌ی مجوز ادامه تحصیل از وزارت متبوع، مدارک خود را (شاملC.V، اصل مدارک کارهای پژوهشی و آموزشی، دو توصیه نامه، کپی از مدارک کارشناسی‌ارشد و ریز نمرات دوره‌ی کارشناسی و کارشناسی‌ارشد) حداکثر تا تاریخ 30/6/91 به گروه آمار تحویل نمایند.

بدیهی است مدارک متقاضیان مورد بررسی قرار گرفته و پس از انجام مصاحبه‌ی علمی نتایج متعاقباً اعلام خواهد شد.