پردیس کیش دانشگاه تهران در رشته های تربیت بدنی و علوم ورزشی ، آموزش زبان انگلیسی ، زبان و ادبیات انگلیسی ، زبان و ادبیات فارسی ، حسابداری ، مدیریت و حقوق  دانشجوی دکتری پولی می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

به گزارش پی اچ دی تست عناوین رشته ها و مواد آزمونی پذیرش پولی دانشگاه تهران در پردیس بین الملل کیش به شرح زیر می باشد.

جهت اطلاع از شرایط پذیرش و ثبت نام دکتری پولی واحد کیش دانشگاه تهران کلیک کنید.

ردیف

عنوان رشته (دارای مجوز رسمی)

 

رشته کارشناسی ارشد مورد پذیرش

1

تربیت بدنی و علوم ورزشی- مدیریت ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

2

تربیت بدنی و علوم ورزشی   – آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

3

تربیت بدنی و علوم ورزشی- فیزیولوژی ورزشی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

4

تربیت بدنی و علوم ورزشی –رشد وتکامل و یادگیری حرکتی

تربیت بدنی و علوم ورزشی

5

آموزش زبان انگلیسی

زبان انگلیسی

6

زبان وادبیات انگلیسی

زبان انگلیسی

7

زبان وادبیات فارسی

زبان وادبیات فارسی

8

حسابداری

حسابداری  و مدیریت مالی

9

مدیریت مالی

مدیریت ورشته های مرتبط

10

مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی

مدیریت ورشته های مرتبط

11

مدیریت- تولید و عملیات

مدیریت ورشته های مرتبط

12

مدیریت تحقیق در عملیات

مدیریت ورشته های مرتبط

13

مدیریت – مدیریت رسانه ای

مدیریت ورشته های مرتبط

14

حقوق عمومی

حقوق عمومی

15

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی

16

حقوق بین الملل عمومی

حقوق بین الملل

مواد امتحانی :

ردیف

عنوان رشته

 (دارای مجوز رسمی)

گرایش

مواد امتحانی (درس)

ضرایب

1

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

مدیریت ورزشی

1-     نظریه های(تئوریهای) مدیریت

2

2-     اصول و مبانی مدیریت در سازمان های ورزشی

2

3-     مدیریت اماکن ورزشی

1

4-     مدیریت رویدادهای ورزشی

2

5-     زبان تخصصی

2

6-      آمار و روش تحقیق

1

2

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

حرکات اصلاحی و آسیب شناسی ورزشی

1-     حرکات اصلاحی پیشرفته

2

2-     پاتوفیزیولوژی دستگاه عصبی– عضلانی

1

3-     ورزش معلولین

1

4-     آسیب شناسی ورزشی پیشرفته

2

5-     زبان تخصصی

2

6-      آمار و روش تحقیق

1

3

تربیت بدنی و علوم ورزشی

فیزیولوژی ورزشی

1-     متابولیسم و تغذیه

2

2-     فیزیولوژی ورزشی

3

3-     فیزیولوژی انسانی

2

4-     علم تمرین

2

5-     زبان تخصصی

2

6-      آمار و روش تحقیق

1

4

 

تربیت بدنی و علوم ورزشی

رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

1-     رشد و تکامل حرکتی

3

2-     یادگیری حرکتی

3

3-     فیزیولوژی اعصاب

2

4-     زبان تخصصی

2

5-     آمار و روش تحقیق

1

5

 

آموزش زبان انگلیسی

 

1-     زبان انگلیسی عمومی و نگارش

5

2-     روش تحقیق

2

3-     آزمون سازی

2

4-     روش تدریس

3

5-     زبان شناسی کاربردی

2

6-      زبان شناسی

2

6

زبان وادبیات انگلیسی

 

1-     زبان انگلیسی عمومی و نگارش

5

2-     تاریخ ادبیات

2

3-     نقد ادبی

2

4-     مکتب های ادبی

2

5-     نوشتن یک مقاله تحلیلی به زبان فارسی( درباره زبان و ادبیات فارسی،انگلسی و امریکا

2

6-      بررسی متون ادبیات انگلسی

2

7

 

زبان و ادبیات فارسی

 

1-     نظم فارسی

3

2-     نثر فارسی

3

3-     عربی

3

4-     زبان فارسی

2

5-     ادبیات و سبک شناسی

2

6-      کلیات مسائل ادبی

1

7-     زبان انگلیسی

1

8

 

حسابداری

 

1-     زبان تخصصی

4

2-      آمار و روش تحقیق

2

3-     حسابرسی

3

4-     حسابداری دولتی

3

5-      تئوریهای حسابداری

3

6-       حسابداری مدیریت

3

7-     مدیریت مالی

2

9

 

مدیریت

مدیریت مالی

1-     زبان تخصصی

4

2-     آمار وروش تحقیق

2

3-     تئوریهای مدیریت و رفتار ساز مانی

1

4-     مدیریت سرمایه گذاری وریسک

4

5-     تئوریهای مدیریت مالی

3

6-      بازار پول وسر مایه

3

10

مدیریت

تحقیق در عملیات

١- زبان تخصصی

4

2- آمار و روش تحقیق

3

3- تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی

2

4-سیستمهای کمی ( تحقیق در عملیات – تصمیم گیری – سیتم های صف – مدلهای ریاضی )

5

5-  سیستمهای تولیدی ( مدیریت تولید – برنامه ریزی و کنترل تولید و موجودی – مدیریت انتقال تکنولوژی – مدیریت کیفیت و بهره وری )

3

 

11

 

مدیریت بازرگانی 

بازاریابی

١- زبان تخصصی

3

2- آمار و روش تحقیق

2

3-تئوریهای مدیریت و رفتار سازمانی

2

4-اقتصاد ( اقتصاد عمومی – خرد و کلان )

2

5-سیاستهای سازمانی بازرگانی (مدیریت استراتژیک )

3

6-بازاریابی عمومی و بین الملل

3

7-     رفتار مصرف کننده

2

12

 

مدیریت

تولید و عملیات

1-     زبان تخصصی

4

2-     آمار وروش تحقیق

3

3-     تئوریهای مدیریت و رفتار ساز مانی

2

4-     سیستمهای کمی (تحقیق در عملیات -تصمیم گیری -سیستم های صف-مدلهای ریاضی -مدلهای ریاضی)

3

5-     سیستمهای تولیدی ( مدیریت تولید-برنامه ریزی وکنترل تولید وموجودی -مدیریت انتقال تکنولوژی -مدیریت کیفیت وبهره وری

5