رشته های پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه خوارزمی اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست رشته های پذیرش دکتری بدون آزمون  استعداد درخشان دانشگاه خوارزمی به قرار ذیل است:

برای دیدن متن اطلاعیه پذیرش دکتری بدون کنکور دانشگاه تربیت معلم تهران کلیک کنید.

تاریخ

ادبیات فارسی

حقوق خصوصی

ادبیات عربی

فلسفه تعلیم و تربیت

مدیریت آموزشی

روانشناسی

برنامه ریزی درسی

جغرافیا و برنامه ریزی شهری

جغرافیا و برنامه ریزی روستایی

ژئومورفولوژی

آب و هواشناسی

فیزیک پلاسما

فیزیک حالت جامد

بیومکانیک ورزشی (به شرط مجاز بودن در آزمون سراسری نیمه متمرکز دکتری)

رفتار حرکتی

آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

مدیریت ورزشی