کانال تلگرام دکتری

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان مدارک لازم جهت ثبت نام پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 91 را اعلام کرد.

به گزارش پی اچ دی تست،اسامی اعلام شده باید روز سه شنبه 91/6/21 به اداره کل آموزش دانشگاه مراجعه نمایند.

مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام از پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 91 دانشگاه شهید مدنی آذربایجان