داوطلبان پذیرفته نشده کنکور دکتری تخصصی می توانند پس از مشاهده کارنامه نمرات مصاحبه نسبت به اعتراض اقدام نمایند.

کانال تلگرام دکتری

ابراهیم خدایی ، رئیس سازمان سنجش آموزش کشور،  در مصاحبه خود با خبرگزاری فارس از انتشار کارنامه نهایی در روز 17 مهرماه 91 خبر داد و  از داوطلبان خواست درصورتی که اعتراضی به نمرات خود دارند پس از انتشار کارنامه در سایت سازمان سنجش آموزش کشور اقدام کنند.

به گزارش پی اچ دی تست در اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور نیز در این مورد آمده است :

با توجه به كنترل هاي متعدد و بررسي هاي انجام شده از صحت نتايج اعلام شده اطمينان حاصل شده است؛ مع الوصف داوطلبان پس از دريافت كارنامه نتايج نهايي آزمون از طريق سايت درصورتي كه منحصراً درباره كدرشته هاي معرفي شده براي مصاحبه و ساير مندرجات كارنامه مذكور سوالي داشته باشند ، مي توانند حداكثر تا 15/8/91 منحصراً از طريق سيستم پاسخگويي اينترنتي در سايت سازمان اقدام نمايند و از ارسال نامه پستي و مراجعه حضوري اكيداً خودداري نمايند . بديهي است به كليه مواردي كه از طريق ديگري و يا بعد از تاريخ 15/8/91 صورت پذيرد ، ترتيب اثر داده نخواهد شد .