کامران دانشجو از احتمال تغییر وزن امتحان کتبی در ازمون دکتری سال بعد خبر داد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران،  دكتر كامران دانشجو امروز 20 شهریور طي نشست مطبوعاتي كه در حاشيه مراسم نشست روساي دانشگاه‌ها و پارك‌هاي علم و فناوري برگزار شد، گفت: آزمون دكتري سال دوم است كه برگزار مي‌شود كه طي آن در سال اول آزمون دكتري يك آزمون عمومي گرفته مي‌شد و پس از يك غربالگري افراد انتخاب شده جهت مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفي مي‌شدند اما در اين زمينه دانشجويان نسبت به نحوه انتخاب دانشگاه اعتراض داشتند و بنابر اين شد كه اين روند را تصحيح كنيم.

وزيرعلوم ادامه داد: در سال دوم آزمون دكتري نمره مصاحبه دانشگاه‌ها را ضريب 2 و نمره آزمون را ضريب يك قرار داديم و در رتبه‌بندي نهايي نمره آزمون دخالت داده شد. در اين راستا 15 هزار نفر براي مصاحبه به دانشگاه‌ها معرفي شدند كه پس از آمدن نمرات مصاحبه‌ها، گزارش‌هاي مكتوبي به دست ما رسيد كه نمره مصاحبه برخي داوطلبان صفر بود كه اين موضوع مورد اعتراض شديد دانشجويان قرار گرفت كه در اين زمينه برخي گروه‌هاي آموزشي و برخي دانشگاه‌ها همان اعمال سليقه‌اي را كه قبلا داشتند را در پذيرش دانشجويان انجام مي‌دادند و درواقع در نتايج نهايي سليقه اعمال مي‌شد تا دانشگاه‌ها بتوانند دانشجويان خودشان را پذيرش كنند.

دانشجو ادامه داد: موضوع ذكر شده در دست بررسي است كه اگر اشتباهي صورت گرفته باشد به دانشگاه‌ها تذكر مي‌دهيم ولي اگر رويه‌اي باشد تا حق دانشجو تضييع شود، در روند برگزاري آزمون تغيير ايجاد مي‌شود و شايد مجبور شويم در آزمون بعدي در وزن نمرات مصاحبه و آزمون تغييراتي را اعمال كنيم.