مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

انتشار اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون کنکور امیرکبیر

دانشگاه صنعتی امیرکبیر ( پلی تکنیک تهران ) اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون این دانشگاه را منتشر کرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه صنعتی امیر کبیر طی اطلاعیه ای لیست قبولی دکتری بدون کنکور خود را به شرح زیر اعلام کرد.

پذیرفته شدگان ممتاز دکترای 91 امیرکبیر

شماره پرونده نام نام خانوادگی نام پدر نام رشته انتخابی سهميه پذيرش
2153 علیرضا آذرهوش عیسی مهندسي عمران-مکانيک خاک و پي  
2070 روزبه ابرازی مرتضی ریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی  
1293 محمد ابوالقاسم زاده غلامحسین مهندسی مکانیک  
1696 احمد اخوت علي اصغر مهندسي شيمي  
2712 مهدي اخوت      
1417 رضا اسلامی منصور مهندسي برق-قدرت  
1242 علیرضا اسلامی مجد قادر مهندسي دريا  
1535 لیلا اسماعیلی محمدحسین مهندسي فن آوري اطلاعات  
1313 عبدالعزیز اشرفیان حسین مهندسي برق-قدرت  
1607 سجاد افرائی محمد مهندسي معدن-استخراج معدن  
1813 ندا افشم مراد مهندسي شيمي  
2200 نگار الوندی فر غلامرضا مهندسی مکانیک  
1890 وحید بابااحمدی رستم مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف  
1073 سلمان بابايي محرم امار  
1319 نگار باسره طارمسری کاظم مهندسي شيمي  
1263 مینا باغانی غلامحسین مهندسي برق-مخابرات سيستم  
2677 فاطمه باغبانی کرم مهندسي پزشکي-بيومتريال  
1460 هادی باقرزاده محمدرضا مهندسي نفت-مخازن هيدروكربوري  
2140 میثم بالی اباصلت مهندسي عمران -مهندسي اب  
1434 مهدی براتی برات مهندسی برق-میکروالکترونیک  
1805 امير بهمنيار حسين مهندسي شيمي  
1898 احسان بهمیاری حسین مهندسي دريا  
1040 ابوالفضل بیابانی راوندی علی محمد مهندسي شيمي  
1962 محمد پاک نهاد محسن مهندسی برق-میکروالکترونیک  
1725 مسعود پدرام علي مهندسي دريا  
1101 سید بابک پورپیغمبر میر جعفر مهندسي فن آوري اطلاعات به شرط بورس
2176 طیبه پورجعفر دوین برات محمد شيمي کاربردي  
2521 امیرمسعود پوررحیمی محمد مهندسي پليمر-صنايع پليمر  
2041 ساناز تاجیک عباس مهندسي شيمي  
1800 پرستو تقی خانی عزت الله مهندسي برق-مخابرات ميدان  
1584 زینب جباری مستحسن علیرضا مهندسي شيمي  
1812 مرتضی جعفری کجور عبدالله مهندسي شيمي  
2634 الناز جلالي مقدم مجيد شيمي کاربردي  
2335 مریم حاجبی غلام مهندسي برق-مخابرات ميدان  
1704 احسان حاجی زاده گستج مرتضی مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1592 محدیث حسامی ناصر مهندسي پليمر-صنايع پليمر  
1065 سيدامير حسيني سيدرضا مهندسي برق-قدرت  
1093 امیرحسین حکمی والا محمد هادی مهندسي پزشکي-بيومتريال  
2687 مانا حلوایی محمد مهندسي نساجي-تکنولوژي نساجي-نانو تکنولوژی  
1278 ياسين حيدرپور علي مهندسی مکانیک  
1659 مجید خدمتی رمضان مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1931 حسن خسرویان عرب فتح اله رياضي کاربردي-آنالیز عددی  
1859 علیرضا خوش سعادت محمدرضا مهندسي برق-الکترونيک دیجیتال  
2600 امید خیاط علی اکبر مهندسي هسته اي/شکافت-كاربردپرتوها  
1575 راحله داودی کهکی محمد مهندسي پزشکي-بيوالکتريک  
1667 حسین دست خوان علی مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1870 ابوذر دولتی ابراهیم مهندسي عمران-مهندسي زلزله  
2367 ذبیح اله ذبیحی لهرمی علی فيزيک  
1332 تكتم ذوقي اصغر مهندسی کامپیوتر  
1832 نسرین رامشه شکراله مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1664 نوید ربیعی سید طه مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف  
1412 احسان رحمانی محمد مهندسي شيمي  
1965 سید حبیب اله رحمتی سید مرتضی مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1215 حامد رضائی علی محمد مهندسي برق-کنترل  
  بابک رضائی احمد    
2271 احسان رضايي محسن مهندسی مکانیک  
1973 یاسمین رفیع نظری منوچهر مهندسي عمران-مهندسي زلزله  
1221 مهدی زارعیان جهرمی حیدر مهندسي برق-قدرت  
1652 احسان زین الدینی غلامرضا مهندسي شيمي  
1053 آتنا ساجدین غلامعباس مهندسي برق-کنترل  
1797 زینب سبعه قنبر ریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی  
2301 آزاده سپهوندی امیرخان مهندسي پزشکي-بيومتريال  
1849 پریوش سلیمانیان علی اصغر مهندسی مکانیک  
1448 ارمين سلیمی بدر علی مهندسی کامپیوتر  
1432 مریم سلیمی فرد اسفندیار مهندسي برق-کنترل  
1754 سعید سهمانی مهدی مهندسی مکانیک  
1375 محمد رضا سیفی اسگ شهر بهلول مهندسي عمران-سازه  
2610 فريبرز شريفيان جزي علي مهندسي متالورژي و مواد  
1095 احسان شفیعی لیراوی نژاد غلامرضا مهندسي متالورژي و مواد  
1169 محسن شهروسوند غلامحسین مهندسي پليمر-صنايع پليمر  
1045 ایمان شهیدی پور ساویزی محمد مهندسي شيمي  
2197 بهاره صادق الوعد علی مهندسي معدن-اکتشاف معدن  
1104 اسماعیل صادقی مرشت ابراهیم مهندسي متالورژي و مواد  
2073 علی صادقیه حسین مهندسی هوافضا-مکانیک پرواز و کنترل ماهواره  
1655 میثم صالح آبادی مراد فيزيک  
1498 جعفر طاوسی علی محمد مهندسي برق-کنترل  
1140 عذرا طبسی علی اصغر مهندسي شيمي  
1850 مریم طهماسبی رمضان ریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری  
2097 علي عاقلي خيراله مهندسي برق-قدرت  
1409 مرجان عبدچیری عبدالرشید مهندسي برق-الکترونيک دیجیتال به شرط بورس
1379 آتنا عبدی عبدالرضا مهندسی کامپیوتر  
1710 فاطمه عبدی علی رياضي کاربردي-آنالیز عددی  
1108 هانیه علی اکبری ابر ناصر مهندسي برق-مخابرات ميدان  
1158 یعقوب علیپوری جمشید مهندسي عمران-مهندسي و مديريت ساخت  
1510 ملیحه عمرانی حسین مهندسي هسته اي-گداخت هسته اي  
1470 کاظم غضنفری پرویز مهندسی کامپیوتر  
1523 محمد سعید غفاریان مسلمی علی اکبر مهندسي برق-مخابرات ميدان  
1271 امید غلامپور حسین مهندسي معدن-اکتشاف معدن  
2310 هاجر فخاریان قم مرتضی مهندسي شيمي  
1480 علی فرج پور اودرجی حسین مهندسی مکانیک  
1478 زهرا فردوسی بهروز ریاضی کاربردی-نظریه کدگذاری  
1368 ارغوان فرزادی حسین مهندسي پزشکي-بيومتريال  
2608 امیر فرشباف گرانمایه محمدحسین مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1109 زهرا فروزنده جونقانی عبدالحسین ریاضی کاربردی-بهینه سازی دینامیکی  
  زهره فلاح محمد فيزيک  
  فرزانه قاسم خواه مشکله مهدی    
  فاطمه قاسمی نوروزعلی فيزيک  
1553 محمدحسین قانیان مهدی مهندسي پليمر-صنايع پليمر  
2449 محمود قربان زاده عباس مهندسی کامپیوتر  
2715 علي قمريان      
1717 مینا قوی پور ابوالقاسم مهندسی کامپیوتر  
1513 سید مهدی کاظمی تربقان seyed hamze ریاضی محض-هندسه  
1228 ایوب کاوسی توکل مهندسي برق-قدرت  
1087 محمدعلی کرم بیگی صیدمحمد مهندسي شيمي  
2025 سامان کرمانی فیروز مهندسي دريا  
1568 مهسا کشاورز هدایتی حسین مهندسي برق-مخابرات ميدان  
2655 زینب کمال مرتضی مهندسي پزشکي-بيومکانيک  
1418 وحید کیوانفر علی مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1999 سعيد كاظم حسين رياضي کاربردي-آنالیز عددی  
2711 شعله كاظمي فرد      
1786 امير حسن كريم زاده ابوالقاسم شيمي کاربردي  
1829 کریم گلزار قاسم مهندسي شيمي  
1676 فاطمه لسان یوسف مهندسي نساجي-شيمي نساجي و علوم الياف  
1882 فاطمه سادات ماجدی میرناصر مهندسي پزشکي-بيومتريال  
1804 محمد هادی متقی خضری علی مهندسی کامپیوتر  
1996 مهشید مجد قنبر مهندسی کامپیوتر  
1632 محسن محرابی خیراله فيزيک  
1642 محسن محرابي ارسلان مهندسی هسته ای/شکافت-پرتوپزشکی  
1755 فاضله السادات محسني صالحي منفرد Seyed Ali رياضي کاربردي-آنالیز عددی  
2308 مجید محمدی صفی اله مهندسي شيمي  
2398 محبوبه محمدی نصرآبادی محمد مهندسي پليمر-صنايع پليمر  
1442 آرمان مداح حسن مهندسي عمران-مکانيک خاک و پي  
2187 سحر مدنی مرتضی مهندسی کامپیوتر  
1622 سید احمد مرتضوی سید حسین مهندسي نفت-اكتشاف نفت  
1381 فریبا مرزپور شلمانی نقی مهندسي شيمي  
1239 امیر مسلمی وایقان احمد مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
1955 روستا کلیشمی مصطفی خیراله مهندسي متالورژي و مواد  
1292 میلاد معتمدی محمد مهندسي پليمر-صنايع رنگ  
2078 مریم معین فر عبدالرسول مهندسی هوافضا-آیرودینامیک  
1638 شیما موسی خانی داود مهندسي پليمر-صنايع رنگ  
1308 محسن مومنی نبی اله مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
2525 محدثه سادات میرحسینی سید محمد مهندسی هوافضا-جلوبرندگی(پیشرانش)  
1495 فاطمه میرمحمدحسینی سیدمجدالدین مهندسي عمران -مهندسي اب  
1621 رضا ميهمي ابراهيم مهندسي صنايع-مهندسي صنايع  
2177 هادی نصیری محمد حسین مهندسي متالورژي و مواد  
1437 محمد جواد نوردی علی مهندسي برق-قدرت  
2006 شقایق نیک زاد سهراب فيزيک  
2131 عیسی نیک عهد عزیز مهندسی کامپیوتر  
1868 مرتضی نیکروان عبدالحمید مهندسی عمران-محیط زیست  
1741 الهه واعظ پور سید منصور مهندسی کامپیوتر  
1485 مصطفی وطنی قدرت الله مهندسي شيمي  
1598 خدیجه هوشیاری اصغر شيمي کاربردي  
2607 محمد یاراحمدی عبدالرسول ریاضی محض-هندسه  
1914 جلال یوسفی محمد مهندسی مکانیک  
1889 مريم يوسفي اردشير شيمي کاربردي  
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مهتا
مهتا

نتایج پذیرفته شدگان ممتاز دکترای ۹3 امیرکبیر
اعلام شده؟
کسی میدونه

من
من

بايد بپذيريم كه هر كسي نميتواند ممتاز آنهم پذيرفته دانشگاه امير كبير باشد. پس بنابراين به جاي حسادت شما هم اگر ميتوانيد قبول شويد

ss
ss

برای جامعه علمی ولی بی ظرفیت کشور متاسفم

من
من

پس بايد براي جامعه غير علمي و يا كمتر علمي و بي ظرفيت كشور بيشتر متأسف بود!
به نظر به جاي تأسف خوردن به حال آنهايي كه جايگاه شان آرزوي دست نايافتني خيلي هاست كمي تلاش كنيد تا يكروز براي خودتان تأسف نخوريد!!!

rahmat
rahmat

امیر کبیر میدان فقط اشنا های اساتید و ورداشتن چون روز مصاحبه 6تا اقا بود یک خانم بعد نتایجم همه خانمن و یک اقا تازه اونم روزه مصاحبه نبود از میدانی هایی که قبول شدن اسماشونو سرچ کنبد کسی مقاله نداره من نمی دونم چه استعدادی دارن تازه مقاله داشتن شرط لازم بود برای مصاحبه

پذیرفته شده
پذیرفته شده

دوست عزیز
بنده از همیت پذیرفته شدگان هستم با 23 مقاله آی اس آی و مدارک زبان جی آر ای و تافل
تا آنجا که بنده در جریان مصاحبه هم دانشگاهیان خود هستم همه لیاقت پذیرش را داشته اند

زمانی
زمانی

دانشگاه ها متاسفانه در انتخاب دانشجویان ممتاز دانشجویان خودشان را گرفته اند و اصلا مصاحبه علمی در کار نبود

نگین
نگین

با شما موافقم. دانشگاه امیرکبیر 90 درصد دانشجوهای خودشو گرفته. توی گرایشای مختلف رشته ما 9 نفر از دانشگاه خودشون گرفتن. فکر کنم 2 نفرشون واسه دانشگاه های دیگه بودن.

...
...

بايد بدانيد اگر فردي از لحاظ علمي قوي باشد دانشگاهها و اساتيد به مقاله هاي او نگاه ميكنند نه دانشگاه او!!! چون چيزي كه براي اساتيد مهم است مقاله است نه چيز ديگر هر چند كه مشخص است كه شانس هر كسي در دانشگاه خودش كه اساتيد با رزومه و كارتحقيقاتي او آشنا هستند بيشتر است.

...
...

كاملاً مصاحبه علمي و طولاني آنهم توسط اساتيد خبره بود. اين مطلب در مورد هر دانشگاهي درست باشد در مورد پلي تكنيك آنهم با بهترين جايگاه در بين دانشگاه هاي ايران نادرست و كذب است.

پذیرفته شده
پذیرفته شده

موافقم

مهدوی
مهدوی

نتایج استعداد درخشان تربیت مدرس طی تماس تلفنی که با آموزش کل دانشگاه داشتم، گفتن تا ظهر امروز میزنند روی سایت.شمام اگه براتون مقدور هست زنگ بزنید و پیگیری کنید تا ظهر حتما بذارن
شماره آموزش کل تربیت مدرس :
82883152
82884145

فاطمه
فاطمه

در بعضی از رشته ها نزدیک به 20 نفر بدون آزمون پذیرفته شده اند (مثلاً مهندسی شیمی)، اگر بپذیریم دانشگاه حداکثر تا 20 درصد ظرفیت عادی هر رشته را می توانند به بدون آزمون اختصاص دهند، آیا این بدان معنی است که ظرفیت عادی این رشته ها 100 نفر بوده است؟!

من
من

مطمئناً در دوره دكتري بايد بدانيم كار اصلي تحقيقات و مطالعه است و اساتيد علاقه به پذيرفتن و برداشتن دانشجويان ممتاز دارند. حال اينكه چند درصد بايد به اينچنين دانشجويان ممتازي تعلق بگيرد به دانشگاه و قوانين سازمان سنجش بر ميگردد.

مهشید
مهشید

این مدت فقط نظرات بقیه رو میخوندم و برای همه اونایی که قبول شدن سال تحصیلی خوبی رو آرزو میکنم و برای اونایی که قبول نشدن آینده ای بهتر از اونی که تصور میکردن

از مدیریت سایت هم تشکر میکنم که هم اخبار رو در اختیار قرار میداد و هم نظرات رو با دقت میخوند و تا حد امکان پاسخ گو بود

—-

تشکر از لطف شما.

zizi
zizi

تبریک دوستان

سلام
سلام

تبریک
از بچه ها کیا قبول شدن
اهای بچه هایی که منتظر بودید اسمتون هست؟ قبول شدین؟