دانشگاه تبریز فهرست نهایی اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون خود را اعلام کرد.

به گزارش پی اچی دی تست لیست قبولی دکتری بدون کنکور دانشگاه تبریز به شرح زیر است :