دانشگاه شیراز اسامی پذیرفته شدگان دکتری بدون آزمون 92-91 را اعلام کرد.

کانال تلگرام دکتری

پذیرفته شدگان می بایست حداکثر تا تاریخ 91/7/9 جهت دریافت نامه پذیرش و انجام امور مربوط به ثبت نام به مدیریت تحصیلات تکمیلی دانشگاه به آدرس: بلوار جمهوری اسلامی،ساختمان مرکزی مدیریت دانشگاه شیراز، طبقه سوم مراجعه نمایند.

 

فهرست پذیرفته شدگان