اسامي تعدادي از رشته گرايش هاي پذيرفته شده نهايي دوره دكتري تخصصي بدون آزمون (استعداد هاي درخشان) سال تحصيلي 92-91 دانشگاه فردوسی مشهد اعلام شد.

به گزارش پی اچ دی تست،اسامي پذيرفته شدگان نهايي ساير رشته ها نيز طي هفته آينده اعلام خواهد شد.

 پذيرفته شدگان جهت ثبت نام مي توانند از روز سه شنبه 4 مهر ماه ۱۳۹۱ به اداره كل آموزش واقع در پرديس دانشگاه فردوسي مشهد – جنب دانشكده مهندسي مراجعه فرمايند.

با توجه به نهايي بودن اسامي، خواهشمنداست از مراجعه حضوري و يا تماس تلفني جدا خودداري فرماييد.

فهرست پذیرفته شدگان

مطالب مرتبط

پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه تربیت مدرس... دانشگاه تربیت مدرس در نظر دارد نسبت به پذیرش برگزیدگان علمی واجد شرایط به صورت بدون آزمون در دوره دکتری تخصصی سال 1398 اقدام نماید. به گزارش پی اچ دی...
 فراخوان پذیرش بدون آزمون دکتری 98 دانشگاه الزهرا... دانشگاه الزهرا از بین دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد در 14 رشته برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد. به گزارش پی اچ دی ...
فراخوان پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه هنر اصفهان... دانشگاه هنر اصفهان از میان دانشجویان واجد شرایط، برای سال تحصیلی 98-99 به صورت بدون آزمون دانشجوی دکتری می پذیرد. به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه هنر ...
پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه مازندران... جزئیات پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره دکتری تخصصی نیمسال اول سال تحصیلی 98-99 در دانشگاه مازندران اعلام شد. به گزارش پی اچ دی تست، دانشگا...
انتشار آگهی پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه صنعتی شریف... دانشگاه صنعتی شریف در نظر دارد از میان دانش آموختگان ممتاز دوره کارشناسی ارشد دانشگاه های کشور، تعدادی دانشجو در مقطع دکتری به صورت بدون آزمون پذیرش ن...