دانشگاه بو علی سینا ليست اسامي پذيرفته شدگان علمي دكتري تخصصي بدون آزمون سال تحصيلي 92-1391 اعلام کرد.

کانال تلگرام دکتری

پذيرش نهايي منوط به تاييد صلاحيت عمومي متقاضیان مي باشد. زمان و مكان ثبت نام متعاقبا” اعلام خواهد شد.

 

ليست اسامي پذيرفته شدگان علمي دكتري تخصصي بدون آزمون سال تحصيلي 92-1391 دانشگاه بوعلي سينا