دانشگاه آزاد اسلامی از میان پذیرفته شدگان دوره دکتری تخصصی خود در صورت نیاز تعدادی را به صورت  بورسیه می پذیرد.
ماده 38 – با توجه به اینکه اعطای بورس تحصیلی پس از قبولی در دوره دکتری انجام میپذیرد لذا داوطلبان از ارسال هرگونه
مدرک در این مورد جداً خودداری نمایند.
ماده 39 – برای پذیرفته شدگان در برخی از رشته ها که امکان بورسیه نیست، از طریق حوزه معاونت دانشجویی وام های بلند
مدت در نظر گرفته شده است.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

ماده 40 – کسانی که در استخدام (اعم از رسمی، قراردادی یا پیمانی) سازمانها یا نهادهای دیگر باشند نمی توا نند بورسیه دانشگاه آزاد اسلامی شوند.
ماده 41 – کلیه دانشجویان دوره دکتری تخصصی (اعم از بورسیه یا آزاد) باید به طور تمام وقت به تحصیل در این دوره بپردازند.
شرایط دریافت بورس تحصیلی :
ماده 42 – مؤمن و متعهد به نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی و داشتن صلاحیت لازم برای عضویت هیأت علمی طبق
ضوابط و آیین نامه استخدام هیأت علمی دانشگاه.
ماده 43 – نداشتن بیش از 35 سال سن برای آقایان و 33 سال  سن برای خانم های دوره دکتری تخصصی تا مهر 92
ماده 44 – عدم اشتغال در سازمانها و مؤسسات دولتی و وابسته و همچنین نداشتن تعهد خدمت به آنها.
ماده 45 – سپردن تعهد خدمت دو برابر سنوات استفاده از بورس تحصیلی در دفتر اسناد رسمی و همچنین سپردن وثیقه که نوع و میزان آن را دانشگاه تعیین و اعلام می نماید.
ماده 46 – دانشجویان بورسیه در صورت اعزام به خدمت وظیفه عمومی پس از اتمام طرح سربازی طول مدت خدمت و در صورتی که طرح سربازی خود را در همان واحد دانشگاه آزاد اسلامی بگذرانند سنوات مربوط به گذراندن طرح سربازی آنان با
تعهد یک برابر اضافی که جمعاً مدت 4 سال خواهد بود به مدت تعهد اضافه شده و تأثیری در کاهش ایام تعهد خدمت موضوع ماده 45 فوق نخو اهد داشت.
ماده 47 – متقاضیان استفاده از بورس تحصیلی پس از قبولی قطعی در دوره دکتری تخصصی می توانند نسبت به ارائه درخواست و انجام مراحل بورسیه خود در سایت جذب هیأت علمی با توجه به ضوابط اقدام نمایند و از مراجعه حضوری به سازمان مرکزی دانشگاه آزاد اسلامی خودداری کنند .
ماده 48 – دانشگاه آزاد اسلامی پس از پایان مهلت مقرر برابر آیین نامه های جاری تقاضاها را مورد رسیدگی قرار داده در صورت
انطباق با شرایط، زمان مصاحبه را که منحصراً برای پذیرش بورسیه انجام می گیرد به طریق مقتضی به اطلاع داوطلبان خواهد رساند.
ماده 49 – دانشجوی بورسیه مکلف است برابر مقررات در هریک از واحدهای دانشگاهی در سراسر کشور بنا به تشخیص  شورای  بورس سازمان مرکزی دانشگاه بدون عذر و بهانه ای به انجام وظایف دانشگاهی محوله ادامه دهد، مگر آنکه قبلاً در مورد محل خدمت او توافق حاصل شده باشد.
ماده 50 – قطع بورسیه تحصیلی محدود به موارد زیر است :
الف ) دانشجوی بورسیه به دلایل آموزشی قادر به ادامه تحصیل نباشد.
ب ) دانشجو از عهده انجام برنامه های آموزشی ارائه شده از طرف گروه آموزشی مربوط برنیاید.
ج ) دانشجو، دلیل قانع کننده ای برای انصراف از ادامه استفاده از بورس ارائه دهد.
ماده 51 – دانشجویان بورسیه موظفند به طور تمام وقت و برابر آ یین نامه های مربوط ، به امر تحصیل و تحقیق ادامه دهند.

اینستاگرام آزمون دکتری