دانشگاه علامه طباطبایی بعد از گذشت چند هفته از اعلام نتایج تکمیل ظرفیت آزمون دکتری اطلاعیه ثبت نام پذیرفته شدگان شبانه این دانشگاه را منتشر کرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

لینک ورود به صفحه در بخش مطالب برگزیده ( منوی سمت راست ) قرار گرفت.

 

 

به گزارش پی اچ دی تست متن اطلاعیه این دانشگاه به این شرح است :

دستورالعمل وتقویم مراحل ثبتنام الکترونیکی

مراجعه برای تشکیل پرونده پذیرفته شدگان مقطع دکتری آزمون سراسری سال1391

پردیس دانشگاه

دانشگاه علامه طباطبایی، ضمن تبریک و خیر مقدم به پذیرفته شدگان آزمون سراسری سال 1391 به اطلاع

می رساند، ثبتنام و تشکیل پرونده در دو مرحله انجام می پذیرد.

مرحله اول: مرحله اول به صورت الکترونیکی از ساعت 18 روز یکشنبه 29 بهمن ماه شروع و تا ساعت 18

روز سه شنبه 1 اسفندماه سال جاری با ورود به پایگاه اینترنتی پردیس به نشانی:

. http:// pardis.atu.ac.ir

توسط هر یک از پذیرفته شدگان باید انجام گردد

راهنمای نحوه ورود به سیستم و ثبت اطلاعات در پایگاه اینترنتی مذکور وجود دارد. ·

پذیرفته شدگان لازم است مدارک ذیل را اسکن و در پایگاه اینترنتی پردیس بارگذاری نمایند. ·

1 – صفحه اول شناسنامه (در صورت دارا بودن توضیحات صفحه آخر).

2 – روی و پشت کارت ملی.

3 – عکس

4 – اصل یا گواهی موقت مدرککارشناسی وکارشناسی ارشدکه معدل در آن قید شده باشد. پذیرفته شدگانی

که قادر به ارایه اصل مدرک کارشناسی ارشد نمی باشند، گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه

91 با ذکر معدل (مطابق فرم /6/ آموزش عالی محل اخذ کارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تا 31

الف) ضروری است.

تبصره: دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد علاوه بر مدرک فوق فرم مخصوص معدل وتعداد

واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنمای شرکت در آزمون ورودی دکتری

نیمه متمرکز سال 1391 را اسکن نمایند.

5 – مدرکی که وضعیت نظام وظیفه را با توجه به مقررات وظیفه عمومی مندرج در صفحه 3 دفترچه راهنمای

شرکت درآزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1391 مشخص کند (برای برادران).

6 – معرفی نامه از ستاد مشترک سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ویا وزارتجهاد کشاورزی برای پذیرفته شدگان

سهمیه رزمنده وجهادگران بسیجی (مطابق فرم بو ج)

7 – معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر واجد شرایط بودن استفاده از امتیاز ویژه مربیان

و موافقت با ادامه تحصیل و حکم کارگزینی سال 1391 برای پذیرفته شدگان سهمیه مربی

تبصره1 استفاده از سهمیه مربی فقط مخصوص مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مربیان پیمانی مجاز به استفاده از

سهمیه مربی نمی باشند.

تبصره2- آندسته از اعضای هیأت علمی رسمی قطعی و رسمی آزمایشی مؤسسات آموزش عالی

غیرانتفاعی و غیردولتی، دانشگاه جامع علمی- کاربردی و دستگاههای اجرایی، که صلاحیت علمی و

عمومی آنان توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تأیید شده باشد و حکم کارگزینی هیأت علمی آنان به

تأیید هیأت ممیزه مرکزی و یا هیأت ممیزه منصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری مهر و تأیید شده باشد،

مشمول استفاده از سهمیه مربی می باشند.

قابل توجه دانشجویان شهریه پرداز

کلیه پذیرفته شدگان موظف هستند شهریه خود را به مبلغ چهارصد و پنجاه میلیون ریال به شرح ذیل پرداخت

نمایند.

%30 – از کل مبلغ شهریه در مرحله اول ثبت نام

% %70 – از کل مبلغ شهریه در پنج نیمسال و در هر نیمسال به میزان 14

پرداخت نمایند، لذا در دسترس بودن کارت online از طریق کارت بانکهای عضو شبکه شتاب، به صورت

باید از موارد زیر online بانکهای عضو شبکه شتاب در زمان ثبت نام الزامی است. کاربر برای پرداخت

درمورد کارت بانکی مورد استفاده، مطلع باشد:

(PAN) الف- شماره کارت

(PIN) ب- کلمه عبور

(Expire Date) ج- تاریخ انقضای کارت

CVV د- کد 2

مرحله دوم:

ارائه اصل مدارک لازم برای کلیه پذیرفتهشدگان ازتاریخ12 اسفندماه به مدت پنج روز.

پذیرفته شدگان ضروری است پس از انجام مرحله اول اصل مدارک اسکن شده فوق را به همراه مدارک ذیل از

91 به مدت پنج روز به واحد تحصیلات تکمیلی پردیس ارائه نمایند. /12/ تاریخ 12

1 – پوشه.

2 – اصل مدرک کارشناسی وکارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت،

درمان و آموزش پزشکی و یا شورای عالی انقلاب فرهنگی که در آن معدل قید شده باشد پذیرفته شدگانی

که قادر به ارایه اصل مدرک کارشناسی ارشد نمی باشند گواهی تأیید شده توسط دانشگاه یا مؤسسه

91 (مطابق فرم الف) و /6/ آموزش عالی محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد دال بر فراغت از تحصیل تا 31

دو برگ فتوکپی آن.

تبصره1: دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی ارشد گواهی تأیید شده توسط دانشگاه محل اخذ کارشناسی ارشد مطابق

فرم مخصوص معدل وتعداد واحدهای گذرانده دانشجویان سال آخر مندرج در صفحه 57 دفترچه راهنمای

شرکت در آزمون ورودی دکتری نیمه متمرکز سال 1391 و فرم تعهد فراغت از تحصیل (مطابق فرم د)

تبصره2: دانش آموختگان دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور سه برگ فتوکپی مدرک کارشناسی ارشد.

تذکرمهم1: درصورتی که زمان فراغت از تحصیل پذیرفته شده بیش از یک سال گذشته باشد، ارایه اصل

گواهی موقت از دانشگاه مربوط الزامی است.

تذکرمهم2: چنانچه تاریخ فراغت از تحصیل و معدل پذیرفته شده با تاریخ و معدل اعلام شده به سازمان

سنجش آموزشکشور مغایرت داشته باشد قبولی لغو می گردد.

3 – اصل شناسنامه و چهار برگ فتوکپی از تمام صفحات آن.

3 تهیه شده در سال جاری (پشت عکسها مشخصات درج شود). × 12 – قطعه عکس تمام رخ 4 4

5 – اصل و سه برگ تصویر کارت ملی (دائم- موقت).

6 – معرفی نامه از ستاد مشترکسپاه پاسداران انقلاب اسلامی و یا وزارت جهاد کشاورزی برای پذیرفته شدگان

سهمیه رزمنده و جهادگران داوطلب بسیجی. (مطابق فرم بو ج)

7 – معرفی نامه از معاونت آموزشی دانشگاه محل خدمت مبنی بر موافقتبا ادامه تحصیل و حکم کارگزینی سال

1391 برای پذیرفته شدگان سهمیه مربی

تبصره1 استفاده از سهمیه مربی فقط مخصوص مربیان رسمی قطعی و رسمی آزمایشی دانشگاهها و

مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بوده و مربیان پیمانی مجاز به استفاده از

سهمیه مربی نمی باشند.

8 – حکم مرخصی سالانه یا موافقت کتبی و بدون قید و شرط سازمان متبوع برای کارمندان دولت

9 – چاپ فرم های مشخصات، کارت دانشجویی، وضعیت نظام وظیفه (برای برادران) و بهره مندی از مزایای

آموزش رایگان (مطابق فرم ھ) ضروری است پذیرفته شدگان هنگام ثبت نام مرحله اول نسبت به تکمیل

فرم های یادشده اقدام و تأئیدیه آن را دریافت و برای مرحله دوم ثبت نام، به دانشکده مربوط تحویل دهند.

تذکرات مهم: ·

1 – در صورت وجود نقصو کمبود مدارک تشکیل پرونده انجام نخواهد شد.

2 – تشکیل پرونده از پذیرفته شده فقط بر اساس برنامه اعلام شده و با حضور خود فرد و با ارایه اصل شناسنامه و

اصل کارت ملی و پس از شناسایی و تأیید واحد مربوطه انجام می گردد. بدیهی است ثبت نام پس از طی دو

مرحله (اینترنتی و تشکیل پرونده) قطعیت می یابد و در صورتی که هر یک از مراحل طی نشود انصراف

تلقی خواهد شد.

3 – بدیهی است در هر زمان که تحصیلات تکمیلی پردیس دانشگاه طبق مفاد دفترچه راهنمای شرکت در آزمون

ورودی دکتری نیمه متمرکز 1391 و دستورالعمل سازمان سنجش آموزش کشور ثبت نام دانشجو را در بدو

ورود به علت مغایرت مقررات یا نقص مدارک مهم غیر مجاز تشخیص دهد بلافاصله از ادامه تحصیل

پذیرفته شده (دانشجوی غیر مجاز به تحصیل در هر مرحله ای از تحصیل جلوگیری به عمل خواهد آمد.

4 – در صورتی که تعداد ثبت نام شدگان در هر رشته به حدنصاب لازم نرسد، تشکیل کلاس در دور بعد امکان

پذیر خواهد بود.

دانشجویان شهریه پرداز درصورت نیاز به راهنمایی بیشتر با پردیس دانشگاه تماس حاصل نمایند. ·

پردیس دانشگاه به آدرس: خیابان کارگر جنوبی- بعد از چهارراه لشکر- تلفن: 55413270 ·__

اینستاگرام آزمون دکتری