داوطلبان آزمون دکتری دانشگاه آزاد اسلامی روز قبل از آزمون حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند تا درروز موعد دچار استرس و یا نگرانی نشوند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

روابط عمومی مرکز آزمون با اعلام این خبر گفت: داوطلبان قبل از آزمون، حوزه امتحانی خود را شناسایی کنند تا بتوانند در روز آزمون و در زمان تعیین شده در مکان موردنظر حضور داشته باشند. آزمون های نوبت صبح، ساعت 8:00 و آزمون های نوبت بعدازظهر ساعت 16:00 برگزار خواهند شد که البته لازم است داوطلبان حداقل یک ساعت قبل از برگزاری در حوزه های امتحانی خود با در دست داشتن کارت ورود به جلسه و اصل شناسنامه یا کارت ملی حضور به هم رسانند.

روابط عمومی افزود: سؤالات امسال آزمون دکتری تستی خواهد بود؛ لذا داوطلبان باید در نظر داشته باشند پاسخ به سؤالات باید در پاسخنامه و با مداد سیاه معمولی صورت گیرد.

روابط عمومی تأکید کرد: از آنجائیکه هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت و هر پاسخ غلط یک نمره منفی دارد، لذا به داوطلبان توصیه می شود اگر پاسخ سؤالی را نمی دانند به آن جواب ندهند، زیرا به سؤال بدون جواب، نمرۀ مثبت یا منفی تعلق نمی گیرد.

روابط عمومی از داوطلبان خواست: به مدت زمان پاسخگویی داشته باشند تا در فرصت زمانی تعیین شده بتوانند به سؤالات پاسخ دهند.

روابط عمومی در پایان ضمن دعوت داوطلبان به آرامش توصیه کرد: قبل از هر چیز آرامش خود را حفظ کنند و با توکل به خدا و اتکا به دانش خود در جلسه آزمون حضور به هم رسانند، تا در این مرحله از زندگی موفق و سربلند شوند.

اینستاگرام آزمون دکتری