مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری مجموعه دکتری برق – هوش ماشین و روباتیک پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در این زمینه مطرح نمایید.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

مجموعه دروس در سطح كارشناسي: 

سيستم‌هاي كنترل خطي:

کنترل خطی، اوگاتا، ترجمه دكتر جبه‌دار و دكتر خاكي صديق

 سیستم¬های کنترل خطی، دكتر خاکی صدیق

 مهندسی کنترل، بنجامین کو ـ ترجمه دكتر علی کافی (انتشارات دانشگاه صنعتی شریف)

مجموعه دروس در سطح كارشناسي ارشد: 

الگوريتم‌هاي پيشرفته: 

CLRS

 اصول الگوريتم‌هاي كامپيوتر هرويتز

 الگوريتم‌ها و ساختمان داده، اي‌هو

كنترل مدرن:

«اصول کنترل مدرن»، دكتر علی خاکی صدیق (انتشارات دانشگاه تهران )
«مقدمه¬ای بر کنترل مدرن»، دكتر حمید رضا تقی راد
«جبر خطی»، سیمور لیپشوتز، ترجمه حمید تولایی و بیژن شمس

“Modern Control Engineering”, Katsuhiko. Ogata, Prentice Hall, Fourth Edition, 2002.

“Advanced Liner Algebra”, Stevonromen, Springer, 1992.

“Robust Nonlinear Control Design”, R.A Freeman, P.V.Kokotovic, Birkhauser, 1996.

“Controllability and State – Feedback”, J.M.Maciejowski, Module 3F2:

Systems and Control, Lecture Notes 4, Engineering Department, Cambridge university, February 2008.

“Balanced Realization”, Emilio Frazzoli, Dynamic systems and control, Aeronautics and Astronautics Department, Massachusetts Institute of Technology, April 2011.

“Control system theory and Design”, Tamer Basar, Sean P. Meyn, William R. Perkins, Lecture Notes, University of Illinois at Urbana – Champion, August 2009.

“Lectures on Dynamic system and Control”, Mohammad Dahleh, George  Verghes, Department of Electrical Engineering and Computer Sience, Massachusetts Institute of Technology, MIT Open Course Ware

“Minimal State – space Realization in Liner System Theory: An Over view”, B.De schutter, Control system Engineering, Faculty of Information Technology and systems, Delft University of Technology, September 2000.

«کنترل پیشرفته 1»، علی غفاری، جزوه درسی دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

 «کنترل مدرن»، هومن سجادیان، جزوه درسی گروه کنترل، دانشکده برق، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«جبرخطی»، عارف شاه منصوریان، گروه کنترل دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«تکالیف کنترل مدرن»، حمیدرضا تقی¬راد، گروه کنترل، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

«تشريح كامل مسائل مهندسي كنترل»، ساسان سيف‌الله پور (انتشارات علميران)

اینستاگرام آزمون دکتری