دفترچه سوالات تخصصی آزمون دکتری ۹۲ – ۹۳ ژئوفیزیک – لرزه شناسی شامل دروس فیلترهای دیجیتال – لرزه شناسی ، تئوری انتشار امواج کشسان از طریق لینک زیر قابل دانلود می باشد