مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز

زمان ثبت نام و شرایط دکتری بدون کنکور پردیس ارومیه

پردیس دانشگاه ارومیه از طریق آزمون داخلی دانشجوی دکتری پولی می پذیرد.

به گزارش پی اچ دی تست ، مهلت ثبت نام این آزمون تا 30 خردادماه 1392 بوده و آزمون داخلی در چهاردهم تیرماه برگزار خواهد شد.

متن اطلاعیه پردیس دانشگاه ارومیه در  همین صفحه قابل مشاهده می باشد.

برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک های زیر مراجعه فرمایید:

 رشته ها و ضرایب دروس پذیرش دکتری 92 پردیس ارومیه

 جدول شهریه دکتری پولی ارومیه

 

بسمه تعالي
به اطلاع كليه داوطلبان واجد شرايط تحصيل در مقطع دكتري رشته هاي مندرج ذيل مي رساند كه پرديس دانشگاهي دانشگاه
اروميه تحت نظارت سازمان سنجش آموزش كشور اقدام به پذيرش دانشجو دكتري براي نيمسال اول سال تحصيلي 92 – 93 می نماید.

مهلت ثبت نام داوطلبان حداكثر تا تاريخ 1392/3/30 بوده و مدارك لازم را مي بايستي از طريق پست پيشتاز به آدرس
” اروميه، خيابان شهيد دكتر بهشتي، ستاد مركزي پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه” ارسال گردد.
شرايط عمومي و اختصاصي داوطلبان:
داوطلبان لازم است داراي شرايط عمومي و اختصاصي به شرح ذيل بوده و داوطلبان ذكور از لحاظ مقررا ت وظيفه عمومي منعي
نداشته باشند.
شرايط عمومي
الف) اعتقاد به اسلام يا يكي از اديان تصريح شده در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران.
ب) ملتزم بودن به احكام عملي اسلام (انجام دادن واجبات و پرهيز كرد ن از محرمات ).
تبصره 1: ملاك، وضع كنوني داوطلب در هنگا م ثبت نام است.
تبصره 2: اقليت هاي ديني (اديان رسمي ) مندرج در قانون اساسي از اين شرط مستثني هستند (به شرط عدم تجاهر به نقض
احكام اسلام ).
ج) عدم احراز عناد (نه اعتراض ) نسبت به نظام جمهوري اسلامي ايران.
تبصره : در صورتي كه داوطلب سابقاً با نظام جمهوري اسلامي عناد داشته، بايد تغيير نظر او احراز شود.
د) نداشتن سابقه عضويت در ساواك و فراماسونري و اعقاب آن براساس استعلام هاي انجام شده.
ه ) عدم احراز فساد اخلاقي.
و) عدم اشتهار به ارتكاب اعمال خلاف شئون شغلي و تحصيلي در طول تحصيل يا زمان اشتغال (در صورت اشتغال فعلي ).
ز) برخورداري از توانايي جسمي به تناسب رشته انتخابي و عدم اعتياد به مواد مخدر.
پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست
شرايط اختصاصي
الف) داشتن كارشناسي ارشد (فوق ليسانس ) يا دكتر اي حرفه اي يا اشتغا ل به تحصيل در سا ل آخر مقطع كارشناسي ارشد يا
دكتراي حرفه اي كه مدرك مذكور مورد تأييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي يا وزارت علوم ، تحقيقا ت و فناوري و يا وزارت
بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي باشد.
تبصره 1: با توجه به اينكه ادامه تحصيل در مقطع دكتري بصورت تمام وقت مي باشد، داوطلبان شاغل در وزارتخانه ها، سازمان ها
و نهادهاي دولتي بايد قبل از ثبت نام موافقت كتبي و بدون قيد و شرط محل كار خود را مبني بر ادامه تحصيل دريافت و آن را نزد
خود نگه دارند.
ب) دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد (معادل فوق ليسانس) مورد تأييد وزارت علوم، تحقيقات و فناوري ، وزارت بهداشت ،
درمان و آموزش پزشكي و يا سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور كه در آزمون جامع دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد ( سال های  1387 ، 1388 و یا 1389 )
حد نصاب نمره علمي لازم را كسب نموده و پذيرفته شد ه اند، مي توانند در آزمون رشته ،
گروه امتحاني مربوط، ثبت نام و شركت نمايند . اين قبيل داوطلبان در صورت موفقيت در (PH.D.) هاي تحصيلي دوره دكتري
اين آزمون لاز م است كارنامه نتيجه آزمون جامع مدرك معادل كارشناسي ارشد خود را پس از پذيرفته شدن به همراه ساير
مدارك لازم به دانشگاه محل قبولي ارائه نمايند.
تبصره: دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد (معادل فوق ليسانس )، به شرط اينكه دوره تحصيلي آنان با
مجوز شوراي گسترش وزارت علوم، تحقيقات و فناوري برگزار شده باشد و مدرك آنان مورد تأييد وزارت علوم
باشد، مي توانند با همان مدرك معادل در اين آزمون شركت و در صورت پذيرفته شدن ادامه تحصيل دهند.
ج) داوطلباني كه فار غ التحصيل شده اند، لازم است معدل دوره كارشناسي و كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي خود را در
رديف هاي مربوطه تقاضانامه (اين فرم را مي توانيد از سايت پرديس دانلود نماييد) درج نمايند . همچنين داوطلباني كه حداكثرتا  92/6/31
فارغ التحصيل خواهند شد لازم است علاوه بر درج معدل دوره كارشناسي، ميانگين نمرات واحدهاي درسي گذرانده  شده در مقطع كارشناسي ارشد يا دكتراي حرفه اي خود را حداكثر تا تاريخ 1391/11/15  در تقاضانامه درج نموده و نسبت به
تكميل و تأييد فرم معدل (اين فرم را مي توانيد از سايت پرديس دانلود نماييد) از سوي دانشگاه محل تحصيل دوره كارشناسي
ارشد و يا دكتراي حرفه اي خود اقدام نموده و آن را نزد خود نگهداري نما يند، تا در صورت قبولي به مؤسسه محل قبولي ارائه
گردد . لازم به ذكر است كه داوطلبان پس از ثبت نام اجازه هيچگونه اصلاح و تغييري را در معدل خود ندارند و معدل اعلام شده
در زمان ثبت نام ملاك عمل خواهد بود.
تبصره 1: دانشجويان سا ل آخر و يا فارغ التحصيلان مقطع كارشناسي ارشد و دكتراي حرفه اي (به جز فارغ
التحصيلان كارشناسي ارشد پيوسته، دكتراي حرفه اي دامپزشكي و دكتراي پزشكي)، كه معدل آنان كمتر از 14
مي باشد، حق ثبت نام و شركت در اين آزمون را ندارند.
پی اچ دی تست ، وب سایت تخصصی آزمون دکتری
دانلود کلیه سوالات آزمون دکتری در وب سایت پی اچ دی تست
تبصره 2: فارغ التحصيلان كارشناسي ارشد پيوسته و دكتراي حرفه اي نيازي به درج معدل دوره كارشناسي
ندارند.
شرايط اختصاصي پرديس دانشگاهي
الف) با توجه به فقدان خوابگاه دانشجويي در پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه، در صورت تمايل دانشجو امكان معرفي دانشجو به
خوابگاه هاي خصوصي و خودگردان ميسر خواهد بود.
ب) تحصيل در دوره دكتري به صورت تمام وقت خواهد بود
ج) براي اطلاع از شهريه پرديس دانشگاهي دانشگاه اروميه و نحوه پرداخت آن به سايت پرديس دانشگاهي به آدرس اينترنتي
مراجعه فرماييد. http://pardis.urmia.ac.ir
د) دانشجويان مي توانند با پرداخت 50 % هزينه تمام شده از غذا استفاده نمايند.
ر) دانشجويان اين پرديس دانشگاهي از مزاياي وام شهريه صندوق رفاه دانشجويان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري و نيز از
تسهيلات صندوق قرض الحسنه دانشجويان ايران (وام ازدواج و وام هاي عادي ضروري و اضطراري) در صورت تأمين اعتبار
برخوردار خواهند شد.
س) گذراندن دروس جبراني ارائه شده از سوي گروه مربوط الزامي است و هزينه آنها از دانشجو اخذ خواهد شد.
ص) پذيرش دانشجو به صورت نيمه متمركز (آزمون و مصاحبه) خواهد بود.
مدارك لازم جهت ثبت نام:
-1 تكميل فرم تقاضانامه ثبت نام براي آزمون (اين فرم را مي توانيد از سايت پرديس دانلود نماييد) و ارسال پرينت نهايي آن.
-2 ارسال تصوير صفحه اول شناسنامه و كارت ملي
3)ارسال 2 قطعه عکس (4*3) زمینه سفید پشت نویسی شده (نام ، نام خانوادگی ،کد ملی ، رشته مورد تقاضا )
-4 ارسال تصوير مدرك تحصيلي دوره كارشناسي ارشد يا دكتري حرفه اي كه مي بايستي در زمان ثبت نام فارغ التحصيل قطعي
قلمداد گردد.
-5 واريز مبلغ 700000 (هفتصدهزار) ريال به حساب شماره 0109062791007 به نام “عوايد اختصاصي پرديس دانشگاهي
دانشگاه اروميه” (قابل پرداخت در كليه شعب بانك ملي) و ارسال فيش پرداختي مربوطه.
*-مبلغ واريز شده توسط داوطلب جهت شركت در آزمون مسترد نخواهد شد.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
آیسان رضائی
آیسان رضائی

باسلام
خسته نباشی من میخوام توآزمون بدون کنگوردکترای پردیس شرکت کنم توسال 94 چی کارکنم لطفا اگر امکان داره راهنماییم کنید

ندا
ندا

با سلام و خسته نباشید. من میخوام تو آزمون بدون کنکور دکتری پردیس شرکت کنم تو سال 94 . چیکار کنم راهنماییم کنید ممنون می شم .

گلسا
گلسا

با سلام
برای امسال امکان داره در مقطع ارشد ورودی بهمن را بدون ثبت نام در ازمون سنجش باشه اگر امکان داره جواب را برای ایمیلم ارسال کنید.

ساحل
ساحل

سلام میشه کمکم کنین ببخشید دانشگاه پردیس ارومیه مامایی بدون کنکور داره؟؟؟ اگه داره میشه بهمن ثبت نام کرد ؟؟؟
جواب بدین خواهشا

ساحل
ساحل

یعنی یکی نیس جواب مارو بده

این سایت مربوط به آزمون دکتری تخصصی است. لطفا به سایت خود دانشگاه مراجعه کنید.

مريم
مريم

با سلام لطفا دانشگاههاي پرديس را كه روانشناسي دارند معرفي كنيد من ساكن تبريز هستم مقطع دكتري

مريم
مريم

با سلام لطفا دانشگاههاي پرديس را كه روانشناسي دارند معرفي كنيد من ساكن تبريز هستم

ارزو فیروزی
ارزو فیروزی

با سلام و خسته نباشید.لطفا زمان ثبت نام را از طریق ایمیل اعلام فرمائید.

حامد
حامد

مدرک زبان لازم است؟

میترا
میترا

می خ.استم بدونم وقتی هزینه چرداخت می شه آزمون ورودی برای چی است؟ خیلی از ما ها به دلیل رقابت زیاد به بدون آزمون با این همه هزینه پناه می آوزیم

مسعود
مسعود

با سلام به تمام دوستان در سایت phdtest
2 تا سوال داشتم
۱_حداقل ضرایب برای قبولی باید چند درصد باشه؟
۲_ظرفیت پذیرش برای هر رشته ریاضی محض_جبر چند نفر هستش؟
ممنون میشم

هادی
هادی

با سلام و خسته نباشید لطفا پردیسهایی که دارای دکتری روانشناسی بالینی یا گرایش های دیگر روانشناسی هستند معرفی کنید.اگه میشه بیزحمت به ایمیلم ارسال کنید ممنون

سلام
در خبرنامه سایت عضو شوید. در زمان ثبت نام مطلع تان خواهیم کرد.

سحر دوست قدیمی
سحر دوست قدیمی

خیلی شرایطش خوبه و هیچ شروط خاصی نداره، هزینه ها هم مناسبه، رشته ای که من دوست دارم هم داره. ولی ارومیه خیلی دوره برای اگر یه جای نزدیک بود ثبتنام میکردم هرچند اطلاعی از کیفیت آموزشی و پژوهشی این واحد ندارم.

maria
maria

با سلام و خسته نباشید لطفا پردیسهایی که دارای دکتری روانشناسی بالینی یا گرایش های دیگر روانشناسی هستند معرفی کنید.اگه میشه بیزحمت به ایمیلم ارسال کنید ممنون

sama
sama

salam..bebakhshid man amozeshe zabane reshtam…va chon dargire payan namam ..rotbeye sarsari va azadam bara phd hardo 500shod emsal.100 nafar ta mojaz bodan fasele dash. be nazare shoma shansi daram bara ghabuli ke sherkat konam?

یاس
یاس

با سلام و خسته نباشید لطفا پردیسهایی که دارای دکتری روانشناسی بالینی یا گرایش های دیگر روانشناسی هستند معرفی کنید.اگه میشه بیزحمت به ایمیلم ارسال کنید ممنون

saeid
saeid

با سلام و خسته نباشید لطفا پردیسهایی که دارای دکتری معماری یا گرایش های آن هستند معرفی کنید.

سلام
کلا پردیس ها هنوز روال منظمی پیدا نکرده اند.
از طریق خبرنامه مطلع تان خواهیم کرد.

سارا
سارا

لطفا” به من بگید که رشته ارشد باید مرتبط باشه؟

در مطلب مربوط به رشته ها این موضوع توضیح داده شده است.

nazanin
nazanin

سلام
من مشکلی با قضیه پردیس یا پولی بودن این مدرک ندارم سوالم این هست که با وجود اینکه باید از مشهد تا ارومیه واسه امتحانش برم آیا در این آزمون امید قبولی هست یا نفرات شرکت کننده اینجاهم زیاد هستند؟ و این دانشگاهها هم متقاضی فراوان دارد؟
باتشکر

سلام
معمولا رقابت فشرده نیست.

سمیرا
سمیرا

سلام
من هنوز شک دارم که یعنی معدل و اینکه جزء دانشجویان ممتاز باشیم اهمیت ندارد
ممنون از شما

ایرج
ایرج

سمیرا خانم وقتی50-40 میلیون تومان پول زبان بسته مطالبه می کنند؛ انتظار داری دهها شرط هم تعیین کنند!؟ اگر پول داری بسم الله!

امید
امید

ببخشید لطفا از کاربرد اشتباه لغت پردیس برای مدرک پردیس های بین المللی بپرهیزید. در واقع پردیس به معنی بخشی از دانشگاه اصلی می باشد که با توجه به گستردگی و بزرگی و یا مسافت از نظر بروکراسی اداری بصورت مستقل اداره می شود. وثلا مجموعه دانشکده های فنی دانشگاه تهران نیز پردیس فنی دانشگاه تهران می باشند. ولی این بدین معنی نیست که ارزش کمتری دارند چون در واقع معتبرترین تو ایران هستند.

naz
naz

ببخشید این سوالم رو هم در متن بالا بگنجانید: برای هیئت علمی شدن مدارک پردیس اعتبار دارد یا خیر؟
با سپاس

بله اعتبار دارد اما توصیه نمی شود.

naz
naz

سلام مدیر عزیز سایت
مدرک پردیس از دانشگاه آزاد معتبرتره؟
اگر قبول بشیم و نریم، از شرکت در آزمون سال بعد محروم می شیم؟ یا مثل دانشگاه آزاد محدودیتی برای سال بعد نداریم؟
با تشکر
لطفا پاسخ بدید

سلام
در مورد اعتبار که نظری نداریم.
خیر. محرومیت تنها مربوط به آزمون دکتری سراسری است و آزمون های داخلی محرومیت نداند.