معاون آموزشي وزير علوم، آيين نامه شركت دارندگان مدارك معادل و غير رسمي در آزمون هاي ورودي مقاطع بالاتر را براي اجرا به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي ابلاغ كرد.
به گزارش خبرگزاری مهر ، در بند 6 اين آيين نامه آمده است: دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد كه در دوره هاي با مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي و با برنامه درسي مصوب وزارت علوم تحصيل كرده اند مي توانند در آزمون نيمه متمركز وره دكتري و آزمون دكتراي دانشگاه آزاد اسلامي شركت كنند و درصورت قبولي، ادامه تحصيل دهند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

بر اساس ماده 7 آيين نامه مذكور دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد كه در دوره هاي فاقد مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي با برنامه درسي دوره غيرمصوب وزارت علوم، تحصيل كرده اند مي توانند در آزمون نيمه متمركز دوره دكتري و آزمون دكتری دانشگاه آزاد اسلامي شركت كنند و در صورت قبولي و كسب حدنصابي كه تعيين خواهد شد ادامه تحصيل دهند.

در اين آيين نامه قید شده است: دارندگان مدرك معادل كارشناسي ارشد كه در دوره هاي فاقد مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي تحصيل كرده و برنامه هاي درسي دوره مصوب وزارت علوم را رعايت نكرده اند اجازه شركت در آزمون ورودي مقطع بالاتر را ندارند.

بر اساس مصوبه شوراي گسترش آموزش عالي، تعيين حدنصاب موضوع بند 7 و نيز تصميم گيري در خصوص موارد خارج از گروه بندي هاي موجود در اين مصوبه، بر عهده كميته سه نفره اي متشكل از نمايندگان دفتر گسترش آموزش عالي و دفتر برنامه ريزي آموزش عالي حوزه معاونت آموزشي وزارت علوم و سازمان سنجش آموزش كشور خواهد بود كه پس از تاييد معاون آموزشي وزارت علوم قابليت اجرا پيدا خواهد كرد.

اینستاگرام آزمون دکتری