جدول رشته و گرایش های دارای مجوز پذیرش در مقطع دکتری برای ترم مهرماه 92 پردیس دانشگاهی دانشگاه علم و صنعت ایران

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

  رشته های مرتبط که فارغ التحصیلان آن می توانند در این کد رشته شرکت کنند   مواد امتحانی و ضرایب   نام رشته امتحانی   ردیف
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (2)   مهندسی کامپیوتر –  نرم افزار   1
  استعداد تحصیلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ساختمان داده ها (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (سیستمهای عامل پیشرفته – تحلیل و طراحی الگوریتمها) (4)
 مدرک کارشناسی و کارشناسی ارشد فقط مهندسی صنایع    زبان انگلیسی(2)   مهندسی صنایع مهندسی صنایع   2
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات 1و2 آمار و احتمالات) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(4)
  کلیه رشته ها  ( یک مقطع باید مهندسی صنایع باشد)   زبان انگلیسی (2)   مهندسی صنایع مدیریت سیستم و بهره وری   3
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات 1و2 آمار و احتمالات) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(4)
  کلیه رشته ها (یک مقطع باید مهندسی صنایع باشد)   زبان انگلیسی(2)   مهندسی صنایع مهندسی سیستمهای اقتصادی اجتماعی   4
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (تحقیق در عملیات 1و2 آمار و احتمالات) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: طراحی سیستم های صنعتی(4)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (2)   مهندسی عمران- مکانیک خاک و پی   5
  استعداد تحصیلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک خاک – طرح پی پیشرفته) (4) 

 

  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (2)   مهندسی عمران- سازه   6
  استعداد تحصیلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک سازه ها – تئوری الاستیسیته و پلاستیسیته) (4)
  کلیه رشته ها     زبان انگلیسی (2)   مهندسی عمران- زلزله   7
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: ( دینامیک سازه ها _ دینامیک خاک) (4)
  کلیه رشته ها    زبان انگلیسی (2)   مهندسی عمران- مهندسی و مدیریت ساخت   8
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مدیریت و کنترل پروژه – روش های ساخت ) (4)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی(2)   مهندسی عمران  برنامه ریزی حمل و نقل   9
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مهندسی ترافیک – برنامه ریزی حمل و نقل) (4)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (2)   مهندسی عمران- مهندسی آب   10
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (مقاومت مصالح – تحلیل سازه ها ) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (هیدرولیک پیشرفته – هیدرولوژی مهندسی پیشرفته)(4)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی(2)   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک جامدات)   11
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل:( مکانیک محیط پیوسته- تئوری الاستیسیته) (4)
  کلیه رشته ها   زبان انگلیسی (2)   مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (دینامیک، کنترل و ارتعاشات)   12
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (دینامیک پیشرفته – ارتعاشات پیشرفته) (4)
  کلیه رشته ها    زبان انگلیسی (2)   مهندسی مکانیک تبدیل انرژی
  استعداد تحصیلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: ریاضیات مهندسی (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (مکانیک سیالات پیشرفته- ترمودینامیک پیشرفته) (4)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی(2)   ریاضی  محض- جبر   13
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی 1- جبر خطی – جبر 1)(4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی 1) (4)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی (2)   ریاضی محض – آنالیز   14
  استعداد تحصیلی(1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل : (آنالیز ریاضی 1- جبر خطی جبر 1) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی 1) (4)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی (2)   ریاضی محض – هندسه   15
  استعداد تحصیلی (1)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی 1- جبر خطی جبر 1) (4)
  مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (ریاضی محض شامل جبر پیشرفته – انالیز حقیقی 1) (4)
  کلیه رشته های علوم پایه و فنی مهندسی   زبان انگلیسی(2)استعداد تحصیلی (1)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل: (آنالیز ریاضی 1- جبر خطی – آنالیز عددی 1) (4)

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل: (آنالیز عددی پیشرفته  آنالیز حقیقی 1 – تحقیق در عملیات

1) (4)

 

  ریاضی کاربردی   16

 

 شرایط پذیرش و اطلاعات آزمون دکتری پردیس علم و صنعت

 

اینستاگرام آزمون دکتری