می گویم : آخه هیچ فایده ای نداره!

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

می گوید : چرا خیلی هم فایده داره!

می گویم : مثلا میشه یه دونه از اون خیلی  روبگی؟

 می گوید : بورس! تو اداره تون بورس میشی.

دختر 5 ساله ام موهایم را محکم می کشد. یعنی حواست به کارت باشد.

می گویم : بورس خوبه خانم. خیلی هم خوبه . ولی مال از ما بهترونه !

– خوب می تونی هیات علمی بشی.

قبل از اینکه بتوانم چیزی بگویم دوباره سرم تیرمی کشد. باز این بچه موهایم را کشید.

– هیات علمی ؟ من؟ با این سن وسال؟ من تا بخوام مدرک بگیرم 35 رو پر کردم.

قبل از اینکه موهایم دوباره کشیده شود، پاهایش را که دور گردنم حلقه کرده محکم می گیرم و شروع به دورزدن توی خانه می کنم. این بار آرام ترمی کشد. منظورش این است که به جای یورتمه چهارنعل بروم.

– من نمیدونم تو باید دکتربشی؟ مگه تو چی ازآقا رضا کم داری؟

– ]چیزی کم ندارم ولی شرایطمون کلی فرق داره.  راستش رو بخوای واسه دکتری خوندن کلی مزیت داره که من بهت نگفتم.

با خوشحالی می گوید : راست میگی ؟ مثلا چی ؟

انگار حواسم نبوده وسرعتم کم شده است چون دوباره سرم  تیر میکشد.

– خوب یکی ش اینه که باید زودتر بیام خونه و دیگه نمی تونم اضافه کاری کنم. در نتیجه حقوقم تقریبا نصف می شه ، دیگه شبها هم  وقت ندارم از بچه مراقبت کنم شما بری به مادرت سر بزنی. بیرون رفتن آخر هفته هم……

این یکی گویا یک تهدید جدی محسوب می شود . چون نمی گذارد کلامم منعقد شود.

– خوبه خوبه ، مسخره بازی بسه ، دیگه اول مهر شده، زودتر شروع کن، کنکور نزدیکه ها…

– آخه بابا جون از بنز شیطون بیا پایین . من دکتر بشم  که چی بشه؟

دخترم هم که دارد از من سواری می گیرد طرف مادرش را می گیرد :

-بابا! بابا! تو رو خدا دکتر شو! من خیلی دوست دارم شما دکتر بشی!

– بفرما حداقل به خاطر این بچه دکتر شو، فردا جلو هم کلاسی هاش کلاس بذاره بابام دکتره!

– چرا بابایی؟ چرا دوست داری من دکتر بشم؟

– آخه اگه دکتر بشی آمپولم رو خودت می زنی ، دیگه دردم نمی گیره!!

نگارنده: امید

امتیاز دهید

اینستاگرام آزمون دکتری