به گزارش پی اچ دی تست، پردیس دانشگاه علوم کشاورزی ومنابع طبیعی ساری علاوه بر 7 رشته اعلام شده قبلی، در 4 رشته دیگر نیز جهت ترم پاییز 1392 از طریق آزمون داخلی با نظارت سازمان سنجش آموزش کشور دانشجوی دکتری می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

نکات مهم :

  1. پذیرش در   مقطع دکتری با آزمون کتبی و مصاحبه   خواهد بود .
  2. تاریخ ثبت نام اولیه تا  1392/7/22  و زمان آزمون جمعه 26 مهرماه 1392 در محل دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری می باشد .
  3. 20% ظرفیت پذیرش  در هریک از رشته ها به سهمیه رزمندگان (به شرط کسب حد نصاب لازم ) تعلق دارد .
  4. در هریک از رشته ها به شرط کسب حد نصاب لازم یک نفر متقاضی سهمیه مربیان پذیرش خواهد شد.
  5. شهریه دوره برای  مقطع دکتری510/000/000 ریال است.

آدرس: مازندران- ساری – جاده دریا –کیلومتر9 –  معاونت آموزشی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

                                                                                    تلفن تماس: 01513822714 نمابر 01513822716

رشته ها و مواد امتحانی هر یک به شرح زیر است:

ردیف

نام رشته

مواد امتحانی

ضرایب

1

تکثیر و پرورش آبزیان

اکولوژی و ماهی شناسی – تکثیر و پرورش تکمیلی(ماهی، آبزیان و غذای زنده) – مدیریت آبزی پروری(بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه) فیزیولوژی آبزیان

تمام دروس با ضریب  1

2

علوم  مرتع

تجزیه و تحلیل روشهای اندازه گیری و ارزیابی  مرتع- جامعه شناسی گیاهی – احیای مناطق خشک و بیابانی

تمام دروس با ضریب  3

3

اصلاح نباتات- بیومتری

اصلاح نباتات(کلاسیک و مدرن)
ژنتیک(کمی و مولکولی)- طرحهای آزمایشی(1 و 2) – آمار احتمالات(مقدماتی و پیشرفته)

تمام دروس با ضریب  1

4

علوم و صنایع غذایی-

تکنولوِژی مواد غذایی

-میکروبیولوژی مواد غذایی – شیمی مواد غذایی  -تکنولوژی مواد غذایی(قند-روغن-لبنیات-کنسرو-اصول نگهداری) – اصول مهندسی غذایی -زبان تخصصی  – مواد غذایی غلات

تمام دروس با ضریب  2

5

سازه های آبی

هیدرولیک مجازی روباز- طراحی سازه تنظیم آب – هیدرولیک رسوب-مدل های فیزیکی و هیدرولیکی

تمام دروس با ضریب 1

6

ژنتیک واصلاح نژاددام

ژنتیک کمی و اصلاح نژاد دام ضریب(4) – مهندسی ژنتیک و مارکرهای ملکولی ضریب(4) –زبان تخصصی ضریب(2) – طرح ازمایشات و آمار احتمالات ضریب(3)

7

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد خرد- اقتصاد کلان- زبان تخصصی- اقتصاد سنجی -اقتصاد منابع طبیعی- مدیریت مزرعه-بازار یابی محصولات کشاورزی

تمام دروس با ضریب 1

8

علوم ومهندسی آبخیزداری

کنترل سیل ضریب(3) – مدیریت منابع آب ضریب(3) -مدلهای فرسایش و رسوب ضریب(3) مدیریت جامع حوزه ضریب(2)

9

آبیاری و زهکشی

زهکشی- آبیاری سطحی- آبیاری تحت فشار-رابطه آب و خاک

تمام دروس با ضریب 1

10

علوم دامی- تغذیه دام

بیوشیمی تکمیلی ضریب(3) – تغذیه طیور ضریب(4) – تغذیه نشخوار کنندگان ضریب(4) – زبان تخصصی ضریب (2) فیزیولوژی تکمیلی ضریب(3) – طرح ازمایشات و آمار احتمالات ضریب(3)

11

علوم جنگل-

جنگل شناسی واکولوژی جنگل

جنگل شناسی – اکولوژی جنگل- خاکشناسی جنگل –
بیوتکنولوژی جنگل

تمام دروس با ضریب 1

 

 

 

 

 

 

ردیف

نام رشته

مواد امتحانی

ضرایب

1

تکثیر و پرورش آبزیان

اکولوژی و ماهی شناسی – تکثیر و پرورش تکمیلی(ماهی، آبزیان و غذای زنده) – مدیریت آبزی پروری(بهداشتی، ژنتیکی و تغذیه) فیزیولوژی آبزیان

تمام دروس با ضریب  1

2

علوم  مرتع

تجزیه و تحلیل روشهای اندازه گیری و ارزیابی  مرتع- جامعه شناسی گیاهی – احیای مناطق خشک و بیابانی

تمام دروس با ضریب  3

3

اصلاح نباتات- بیومتری

اصلاح نباتات(کلاسیک و مدرن)
ژنتیک(کمی و مولکولی)- طرحهای آزمایشی(1 و 2) – آمار احتمالات(مقدماتی و پیشرفته)

تمام دروس با ضریب  1

4

علوم و صنایع غذایی-

تکنولوِژی مواد غذایی

-میکروبیولوژی مواد غذایی – شیمی مواد غذایی  -تکنولوژی مواد غذایی(قند-روغن-لبنیات-کنسرو-اصول نگهداری) – اصول مهندسی غذایی -زبان تخصصی  – مواد غذایی غلات

تمام دروس با ضریب  2

5

سازه های آبی

هیدرولیک مجازی روباز- طراحی سازه تنظیم آب – هیدرولیک رسوب-مدل های فیزیکی و هیدرولیکی

تمام دروس با ضریب 1

6

ژنتیک واصلاح نژاددام

ژنتیک کمی و اصلاح نژاد دام ضریب(4) – مهندسی ژنتیک و مارکرهای ملکولی ضریب(4) –زبان تخصصی ضریب(2) – طرح ازمایشات و آمار احتمالات ضریب(3)

7

اقتصاد کشاورزی

اقتصاد خرد- اقتصاد کلان- زبان تخصصی- اقتصاد سنجی -اقتصاد منابع طبیعی- مدیریت مزرعه-بازار یابی محصولات کشاورزی

تمام دروس با ضریب 1

8

علوم ومهندسی آبخیزداری

کنترل سیل ضریب(3) – مدیریت منابع آب ضریب(3) -مدلهای فرسایش و رسوب ضریب(3) مدیریت جامع حوزه ضریب(2)

9

آبیاری و زهکشی

زهکشی- آبیاری سطحی- آبیاری تحت فشار-رابطه آب و خاک

تمام دروس با ضریب 1

10

علوم دامی- تغذیه دام

بیوشیمی تکمیلی ضریب(3) – تغذیه طیور ضریب(4) – تغذیه نشخوار کنندگان ضریب(4) – زبان تخصصی ضریب (2) فیزیولوژی تکمیلی ضریب(3) – طرح ازمایشات و آمار احتمالات ضریب(3)

11

علوم جنگل-

جنگل شناسی واکولوژی جنگل

جنگل شناسی – اکولوژی جنگل- خاکشناسی جنگل –
بیوتکنولوژی جنگل

تمام دروس با ضریب 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اینستاگرام آزمون دکتری