شرایط متقاضیان پذیرش دکتری بدون آزمون دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل اعلام شد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست، دانشگاه صنعتی بابل شرایط لازم جهت ثبت نام در پذیرش دکتری بدون آزمون این دانشگاه را به شرح زیر اعلام کرد :

دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد که دارای یکی از شرایط زیر باشند، بدون شرکت در آزمون دوره دکتری تخصصی، می توانند به دفتر استعداد های درخشان دانشگاه معرفی و برای ورود به دوره دکتری تخصصی ارزیابی گردند:

4-1) دانش آموختگانی که به لحاظ میانگین کل دوره، بدون احتساب نمره پایان نامه (دفاع از پایان نامه با درجه عالی یعنی نمره 19 تا 20) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم ورودی و هم گرایش (دانشجویان در یک کد گرایش ورودی با هم سنجیده می شوند) باشند (با رعایت تبصره 1)، با شرط داشتن یک مقاله معتبر (مطابق تبصره 2) مستخرج از پایان نامه (مطابق تبصره 3-1) و یا طرح پژوهشی (مطابق تبصره 3-2)

تبصره 1: اگر تعداد دانشجویان هم ورودی، 5 نفر باشند، فقط نفر اول مد نظر قرار می گیرد، برای تعداد دانشجویان بین 6 تا 10 نفر، نفرات اول و دوم و در صورتی که تعداد دانشجویان بالاتر از 10 نفر باشند، نفرات اول تا سوم، مد نظر قرار می گیرد.

4-2) دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد، با شرط داشتن یک مقاله معتبر (مطابق تبصره 2)

4-3) رتبه اول المپیادهای علمی دانشجوئی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد با شرط داشتن حداقل یک مقاله معتبر (مطابق تبصره 2)

4-4)دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) مشروط به داشتن حداقل یک مقاله معتبر (مطابق تبصره 2)

4-5) رتبه های اول تا سوم نهائی جشنواره های معتبر علمی (از قبیل خوارزمی، جوان خوارزمی، رازی و فارابی) در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل 35 درصد، مشروط به داشتن حداقل یک مقاله معتبر (مطابق تبصره 2)

احراز شرایط زیر، برای متقاضیان موضوع بندهای 4-1 تا 4-5 الزامی است:

تبصره 2: مقاله معتبر مقاله ای است که در مجلات ISC مورد تایید وزارت علوم و یا ISI معتبر به چاپ رسیده باشد.

تبصره 3-1: اسامی نویسندگان مقاله مستخرج از پایان نامه فقط شامل دانشجو، اساتید راهنما و مشاور باشد.

تبصره 3-2: طرح پژوهشی باید به صورت مصوب دانشگاه در دوران تحصیل کارشناسی ارشد دانشجو انجام و مجری طرح آن اساتید راهنما و مشاور باشند.

تبصره 4: مقطع کارشناسی متقاضی باید بصورت پیوسته و محل اخذ مدرک کارشناسی ارشد نیز باید دانشگاههای دولتی باشد.

تبصره 5: طول سنوات تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد از پنج نیمسال تجاوز نکند. برای ورودی های (کارشناسی ارشد) قبل از سال 1390، شش نیم سال تجاوز نکند.

تبصره 6: فاصله زمانی بین تاریخ فراغت کارشناسی ارشد تا شروع تحصیل دوره دکتری تخصصی، حداکثر دو سال باشد.

تبصره 7: متقاضی باید کلیه مدارک خود را از طریق پست سفارشی ارسال نماید. بدیهی است زمان چاپ (یا پذیرش) مقالات، بایستی قبل از آخرین فرصت اعلام شده در فراخوان دانشگاه باشد.

تبصره 8: معدل کل دوره کارشناسی متقاضی حداقل باید 14 باشد و مشروطی نداشته باشد.

تبصره 9: اعضاء حاضر در جلسه مصاحبه استعداد درخشان، رئیس یا معاون آموزشی دانشکده، مدیر گروه و حداقل 3 نفر از اعضاء هیات علمی واجد شرایط گرفتن دانشجوی دکتری در گروه مربوطه و در همان سال (به انتخاب ریاست دانشکده) باشند. حضور حداقل 4 نفر در جلسه مصاحبه الزامی است.

تبصره 10: ظرفیت پذیرش در این دوره، بر اساس 20% (10% سهمیه داخل و 10% سهمیه خارج) پذیرش دنشجوی دکتری دوره روزانه در هر کد گرایش، تعیین می گردد.

تبصره 11: کد گرایش اشاره شده در بند 4-1 و تبصره 10، مطابق با دفترچه های راهنمای انتخاب رشته آزمون های مربوطه در همان سال می باشد.
تبصره 12: در صورتی که دانشجوی پذیرفته شده، حداکثر یک ماه بعد از شروع سال تحصیلی، جهت ثبت نام مراجعه ننماید، به منزله انصراف تلقی شده و پرونده افراد بعدی قابل بررسی خواهدبود.

اینستاگرام آزمون دکتری