دفترچه سوالات تست تخصصی رشته علوم زمین (1) جهت دانلود رایگان خدمتتان تقدیم می گردد.

کانال تلگرام دکتری

این رشته شامل گرایش فسیل شناسی و چینه شناسی است.

دانلود دفترچه سوالات آزمون دکتری علوم زمین (1) 1393

کلید سوالات دفترچه سوالات کنکور دکترا علوم زمین (1)

2201