صفحه اصلی/آزمون دکتری سراسری/گروه فني و مهندسي/مهندسی کامپیوتر/الگوریتم و محاسبات, نرم افزار/دانلود رایگان سوالات تست آزمون دکتری 93 مهندسی کامپیوتر (1) کد 2354 (مهندسی نرم افزار و الگوریتم و محاسبات)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
کافه تدریس