صفحه اصلی/آزمون دکتری سراسری/گروه فني و مهندسي/مجموعه مهندسی مکانیک/طراحی کاربردی دینامیک و کنترل و ارتعاشات/دانلود رایگان سوالات تست آزمون دکتری 93 مجموعه مهندسی مکانیک (3) کد 2323 (طراحی کاربردی زمینه دینامیک، کنترل و ارتعاشات)
مدرسان شریف
وکیلی
نگاره
سنجش و دانش
نوگام
آریادانش
کافه تدریس