دانشگاه شیراز از بین داوطلبان پذیرش استعداد درخشان دانشجوی دکتری می پذیرد.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

به گزارش پی اچ دی تست ، دانشگاه شیراز بر اساس آیین نامه وزارت علوم و مصوبات شوراهای تحصیلات تکمیلی و آموزشی دانشگاه، طبق موارد مندرج در این اطلاعیه، از میان فارغ التحصیلان و دانشجویان ممتاز کارشناسی ارشد دانشگاه های معتبر دولتی، با انجام مصاحبه و بررسی مدارک آموزشی و پژوهشی، برای  نیمسال اول سال تحصیلی 93 – 94 در مقطع دکتری دانشجو پذیرش نماید.

شرایط عمومی:
– دارا بودن صلاحیت عمومی جهت ادامه تحصیل
– نداشتن منع قانونی ادامه تحصیل از لحاظ خدمت وظیفه عمومی برای داوطلبان مرد

شرایط اختصاصی:
دانش آموختگانی که حداکثر تا 2 سال تحصیلی از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در مقطع کارشناسی ارشد
گذشته باشد و به لحاظ میانگین کل دوره با احتساب نمره پایان نامه (ارزشیابی پایان نامه با درجه عالی) جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته و هم ورودی خود باشند، در صورت داشتن یکی از شرایط زیر، بدون شرکت در آزمون کتبی نیمه متمرکز دوره دکترای تخصصی می توانند در این طرح شرکت نمایند:
الف دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شدشده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.
ب دانشجویان نمونه کشوری در دوره کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.

رتبه اول المپیادهای علمی دانشجویی یا آزمون سراسری کارشناسی ارشد دارای حداقل یک مقاله مستخرج از  پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.
ت دارندگان نشان طلای کشوری المپیادهای دانش آموزی (موضوع مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی) دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو در دوره کارشناسی ارشد).

ث رتبه های اول تا سوم نهایی جشنواره های معتبر علمی از قبیل خوارزمی جوان خوارزمی رازی فارابی در دوره کارشناسی ارشد با مشارکت حداقل سی و پنج درصد، دارای حداقل یک مقاله مستخرج از پایان نامه پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد.
تبصره 1: طرح ملی، اثر بدیع یا تألیف و طرح پژوهشی تقاضا محور بر اساس نیاز یک دستگاه با تایید معاونت پژوهشی و فناوری وزارت می تواند به جای یک مقاله در هر یک از بندهای الف تا ث جایگزین شود.
تبصره 2: دانش آموختگانی که بین 2 تا 3 سال تحصیلی از تاریخ فراغت از تحصیل آنان در مقطع کارشناسی ارشد گذشته باشد، علاوه بر شرایط بند الف به ازای یک سال اضافه باید یک مقاله علمی پژوهشی پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا یک طرح پژوهشی یا یک کتاب دیگر ارائه نمایند. (مدارک دانشجویانی که بیش از 3 سال از فارغ التحصیلی آن ها گذشته باشد، به هیچ وجه بررسی نخواهد شد.)
تبصره 3: مقاله علمی پژوهشی دانش آموختگان دوره کارشناسی ارشد باید مستخرج از پایان نامه و همراه نام استاد راهنمای  پایان نامه باشد.
دانشجویان کارشناسی ارشد ورودی سال تحصیلی 91 – 92 که با توجه به معدل دروس دوره آموزشی خود تا پایان  نیمسال دوم 92 – 93 (نیمسال چهارم) بدون احتساب نمره پایان نامه جزء رتبه های اول تا سوم دانشجویان هم رشته هم ورودی خود باشند و آخر شهریور 93 چهار نیمسال ( و قبل از شروع دوره دکتری از پایان نامه خود با درجه عالی دفاع کنند، با داشتن حداقل یک مقاله پذیرفته شده یا چاپ شده در مجلات علمی پژوهشی با نمایه معتبر ملی یا بین المللی یا طرح های پژوهشی (انجام شده توسط دانشجو) در دوره کارشناسی ارشد، می توانند از این تسهیلات بهره مند شوند.
تبصره: شرایط مندرج در بندهای ب، پ، ت، ث و تبصره 1 فوق(شرایط اختصاصی) در مورد دانشجویان نیمسال چهارم نیز قابل اجرا خواهد بود.
رتبه بندی در دوره کارشناسی ارشد برای دانشجویان و دانش آموختگان با رعایت موارد زیر انجام می شود:
پس از گذشتن 4 نیمسال تحصیلی از هر ورودی در هر کد رشته محل و با احتساب مجموع ظرفیت های دوره روزانه و شبانه رتبه بندی انجام می شود. در خصوص رشته هایی که طبق مصوبه شورای عالی برنامه ریزی در دوره کارشناسی ارشد برای 5 نیمسال تدوین و تصویب شده است، رتبه بندی پس از گذشتن 5 نیمسال تحصیلی از هر ورودی در هر کد رشته محل انجام خواهد شد.

در صورتی که تعداد هر ورودی در هر کد رشته محل در دوره کارشناسی ارشد تا 5 نفر باشد، صرفاً رتبه اول، چنانچه ظرفیت پذیرش بین 6 تا 10 نفر باشد، رتبه های اول و دوم و برای تعداد 11 نفر و بالاتر، رتبه های اول تا سوم معرفی خواهند شد.

علاقه مندان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت دانشگاه شیراز مراجعه نمایند.

اینستاگرام آزمون دکتری