مدرسان شریف  بسته مقاله نویسی  کتاب مصاحبه دکتری  هم آموز
avatar
سارا
سارا

کلید مربوط به چه دفترچه ای بوده ؟چه کدی ؟
ممنونم

معمار
معمار

سلام فرزانه جان 133 یک میشه
فکر کنم 138هم سه میشه یعنی جمله با that !

فرزانه
فرزانه

سلام دوست گرامی بله همو کلید هایی که گذاشتم درسته در مورد سوال 133 این توضیح رو لطف کنید بخونید،متوجه می شد جواب گزینه ۴ میشه نه ۱! یکم دقت کنید: در ساختار مشخصی که فعل کمکی were ،should ، had باشهو ربط دهنده شرطی if باشه ،می تونیم if رو حذف کنیم و در اون صورت فعل و فاعل رو جابجا کنیم. مثال ۱: If he had taken more time,the results would have been better . Had he taken more time,the results would have been better. مثال ۲: I would help if I were in a position to help… ادامه نظر»

فرزانه
فرزانه

سلام پاسخ تشریحی سوالات زبان عمومی کنکور دکتری سال 94 گروه هنر گرامر: سوال131:پاسخ گزینه 1 پاسخ: همون طور از جمله مشخصه جمله معلوم چون فاعل جمله مشخص است(Plato)،رد گزینه 1 با توجه به ساختار مجهول(was/were+p.p)و گزینه 4و 3 هم حذفه زیرا به ضمیر موصولی who نیازی نیست ،بخاطر این که زمانی از ضمیر موصولی استفاده می کنیم که بخواهیم از تکرار اسم در فاعل جمله وصفی جلوگیری کنیم و who ضمیر موصولی فاعلی است که در بندهای موصولی برای انسان به کار می رود و به جای they /he /she می نشیند.ولی این جا نیاز به ضمیر موصولی سوال132:… ادامه نظر»